Swamp Storytelling

Swamp Storytelling är ett gemensamt undersökande av träsket och dess biologiska och mytologiska funktioner. Syftet är att kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor, och samtidigt undersöka hur konst kan fungera som kunskapsförmedlare för ny forskning. Från 2016 genomförs projektet som ett samarbete med det indiska forskarnätverket Earth CoLab och Svenska institutet.

Vi ser kärret som symbol för rådande klimatpolitik, nödvändiga omvandlingsprocesser och livets vagga: vad väntar bland djupa rötter och pågående nedbrytning, i fuktig dy? Hur kan konsten tala om det?

I utbytet bjuds konstnärer från Sverige in till en ateljévistelse och nära dialog med forskare och tjänstemän för att formulera nya perspektiv på frågor om miljö, klimatutmaningar och katastrofhantering. Indiska konstnärer/kulturarbetare bjuds parallellt in till en residencyperiod i Sverige. Projektet har även producerat pedagogiska möten och arbeten relaterade till svenska träsk.

Med start 2016 är Swamp Storytelling del av Create in Residence, ett bilateralt residensprogram som initierades av Svenska institutet 2014. Programmet genomförs inom olika konstnärliga och kreativa områden och syftar till att främja kunskapsutbyte och skapa långsiktiga nätverk mellan individer och organisationer i Sverige och andra länder.

Utbytets konstnärer 2018: Malin Franzén, 2017: Gideonsson/Londré, 2014-2016: Mikael Lindahl, Ingela Ihrman, Kati Roover, Jennifer Rainsford, Zeenat Nagree och Marialaura Ghidini.

Swamp Storytelling har tidigare genomförts med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kulturrådet och Konstnärsnämnden/Iaspis.

Aktiviteter i projektet

Gör unika observationer med Laboscope

1816 uppfann vetenskapsmannen sir David Brewster kalejdoskopet. 200 år senare lanserar Art Lab Gnesta Laboscope, ett nytt redskap för unika observationer. Läs mer 

Ladda ner appen: