Konstverkstan

29 barn och unga tecknade Astor, som besökte Konstverkstan 28/1 2024.

Nu öppnar Art Lab Gnesta en plats för konstnärligt skapande för dig mellan 8-12 år med konstpedagogerna Olle Halvars och Lisa Grip.

Varje måndag kl 14-16.30 har Konstverkstan öppet hos oss i det gamla bryggerihuset i Gnesta. Här, i ett gammalt hus fullt av konstnärer och deras kvarlämnade konstverk, öppnar nu en ny mötesplats för traktens unga.

Tillsammans testar vi olika sätt att göra konst: vi tecknar och målar, och gör stora skulpturer i papper och trä. Vi kommer särskilt att jobba med konstnärliga teman som handlar om jorden vi står på och dess framtid. Här utforskar vi det som ni deltagare tänker på och vill testa!

Det är helt gratis att vara med. Vid varje träff bjuder vi på frukt och dryck.

– Programmet för Konstverkstan finner du i kalendariet.

Välkomna!

 


Konstverkstan finansieras med stöd av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.