Den kollektiva hjärnan

2014 tog vi initiativet till nätverket Den kollektiva hjärnan som samlar självorganiserade konstverksamheter runtom i landet. Initialt bestod arbetsgruppen av Art Lab Gnesta, Galleri Syster, Galleri Verkligheten, Kultivator, Not Quite och Rejmyre Art Lab.

Den kollektiva hjärnan logotyp

Nätverket “Den kollektiva hjärnan” ska tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder.

Det är de små självorganiserade konstverksamheterna som ofta står för det första steget i det konstnärliga ekosystemet genom snabba och hybrida arbetsmetoder och informella nätverk. De tar också den professionella samtidskonsten till mindre orter där ingen annan samtidskonst finns, genom deltagarbaserade projekt och ett djupt intresse för platsen. På så sätt bidrar de till både den konstnärliga utvecklingen och till samhällsdiskussionen utanför storstaden.

Läs mer på denkollektivahjarnan.se

Foto från närverksträff #3 i Göteborg, 3-4 jun 2017.