Likt en droppe vatten i en bergsspricka, tränger vi oss in i de svåra frågorna. Vi är kapillär­kraften själv, i flytande form rör vi oss med ömtålig spräng­kraft. Vi sipprar nedåt i mörka myllor. Till själva rötterna letar vi oss för att ge omsorg åt det som vill växa ur dem. Art Lab Gnesta är i ständig förändring men samtidigt orubblig. Vi experi­menterar fram nya alternativ i nutid och framtid(er). Genom den konstnärliga tanken och det konstnärliga arbetet är vi en plats för sorgearbete, lek och motstånd.

Like a drop of water in a rock crevasse, we permeate the difficult questions. We are the capillary force itself, in liquid form we move through a fragile explosive force. We seep down into dark soils. We seek for the roots themselves to take care of what wants to grow out of them. Art Lab Gnesta is constantly changing but is, at the same time, unshakable. We are experimenting with new alternatives in the present and the future(s). Through the artistic thought and the artistic work, we are a site for mourning, play and resistance.

Art Lab Gnesta önskar glad sommar
Ateljéprogram | Konstverkstan

Art Lab Gnesta önskar glad sommar

Art Lab Gnesta önskar glad sommar efter en intensiv vår då flera nya stora konstproduktioner växt fram hos oss, och spritt sig runt om i länet och i landet. Utställningen Parforce av Mariana Silva Varela med ljudverk av Alexandra Nilsson och guldbroderier av åk 7-elever från Gnesta Waldorfskola går att se på Nynäs slott fram till den 18 augusti, onsdag-söndag kl 11-16.

Nu tar vi sommarlov, men vi ser fram emot att kunna ta emot er alla efter sommaren igen. Läs mer

Invigning: Parforce av Mariana Silva Varela
Evenemang

Invigning: Parforce av Mariana Silva Varela

Utställningen går att se under Nynäs slotts ordinarie öppettider 22 juni - 18 augusti: onsdag-söndag kl 11-16.
Kronhjorten som maktsymbol och mytologisk varelse, och dess närhet till kronans och adelns jakt- och militärkultur i de sörmländska landskapen, har varit utgångspunkten för konstnären Mariana Silva Varelas samarbete med elever i Gnesta Waldorfskola under våren. Djupt inne i slottets källare öppnar nu utställningen Parforce med ett stort, nytt textilt verk av konstnären, flankerat av elevernas medeltida guldbroderier. Läs mer

Välkommen till Art Lab Gnesta!

Vår hemvist är det gamla bryggeriet i Gnesta, där vi arbetar i ateljéer, en risografstudio, ett stort växthus, en ödetomt, verkstäder och utställningsrum. Vi gör utställningarworkshops, publikationer, samtal och andra evenemang både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners.

I vårt ateljéprogram bjuds konstnärer in för att producera ny konst som kultiverar diskussioner om vår samtid och dess möjliga framtider.  Läs mer

Se gärna vårt kalendarium, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook eller Instagram för löpande information om kommande utställningar och andra evenemang.


Kalendarium · Utställningar · Ateljéprogram

Nyhetsbrev · Facebook · Instagram · Youtube · X (Twitter)

Vill du få våra nyhetsbrev?

Ett enkelt sätt att hålla kolla på de projekt, utställningar, kurser och andra aktiviteter som vi ordnar är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Välkommen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev