Likt en droppe vatten i en bergsspricka, tränger vi oss in i de svåra frågorna. Vi är kapillär­kraften själv, i flytande form rör vi oss med ömtålig sprängkraft. Vi sipprar nedåt i mörka myllor. Till själva rötterna letar vi oss för att ge omsorg åt det som vill växa ur dem. Art Lab Gnesta är i ständig förändring men samtidigt orubblig. Vi experimenterar fram nya alternativ i nutid och framtid(er). Genom den konstnärliga tanken och det konstnärliga arbetet är vi en plats för sorgearbete, lek och motstånd.

Like a drop of water in a rock crevasse, we permeate the difficult questions. We are the capillary force itself, in liquid form we move through a fragile explosive force. We seep down into dark soils. We seek for the roots themselves to take care of what wants to grow out of them. Art Lab Gnesta is constantly changing but is, at the same time, unshakable. We are experimenting with new alternatives in the present and the future(s). Through the artistic thought and the artistic work, we are a site for mourning, play and resistance.

Bli en fruktkropp – gör din egen svamphatt!
Evenemang

Bli en fruktkropp – gör din egen svamphatt!

Lördag 17 september kl 12-15
Fri entré & drop-in

När fuktigheten och temperaturen är de rätta bildar det underjordiska mycelet en fruktkropp ovan jord. En septemberlördag när vi firar Holmenfestivalen i Gnesta är det dags för alla som vill inta rollen som fruktkropp att göra sin egen svamphatt! Läs mer

Holmenfestivalen 2022
Evenemang

Holmenfestivalen 2022

Lördag 17 september kl 12-16
Fri entré
Holmenfestivalen är en hyllning av relationerna mellan konstnärliga undersökningar, biologisk spets­kompetens, vardagsliv, lokalt föreningsliv och teoretisk fördjupning som vuxit fram på Bryggeriholmen i Gnesta.
Med rötterna i tidigare decenniers Holmenfestivaler (som firats av platsens dåtida invånare) bjuder vi in till en dag full av mat, konst och gemensamma samtal. Läs mer

Kroppar av frukt, underjordiska sinnen
Utställningar

Kroppar av frukt, underjordiska sinnen

Seba Calfuqueo, Anna Ihle, Haidar Mahdi, Amanda Selinder

Svamp finns överallt och är avgörande för allt liv. De bryter samtidigt ner materia och bygger upp ny. Genom intrikata kopplingar i mycel, fruktkroppar och sporer sammanbinder de det underjordiska med det jordiska. Vissa biologer anser att deras verksamhet bör betraktas som intelligent; ett dynamiskt, mottagligt och reagerande nätverk, fortfarande alltför outforskat. Läs mer

Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 12-16.

Välkommen till Art Lab Gnesta!

Vår hemvist är det gamla bryggeriet i Gnesta, där vi arbetar i ateljéer, en risografstudio, ett stort växthus, en ödetomt, verkstäder och utställningsrum. Vi gör utställningarworkshops, publikationer, samtal och andra evenemang både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners.

I vårt ateljéprogram bjuds konstnärer in för att producera ny konst som kultiverar diskussioner om vår samtid och dess möjliga framtider.  Läs mer

Se gärna vårt kalendarium, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook eller Instagram för löpande information om kommande utställningar och andra evenemang.


Kalendarium · Utställningar · Ateljéprogram · Tidskriften Fält

Nyhetsbrev · Facebook · Instagram · Twitter · Youtube

Vill du få våra nyhetsbrev?

Ett enkelt sätt att hålla kolla på de projekt, utställningar, kurser och andra aktiviteter som vi ordnar är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Välkommen!