Likt en droppe vatten i en bergsspricka, tränger vi oss in i de svåra frågorna. Vi är kapillär­kraften själv, i flytande form rör vi oss med ömtålig spräng­kraft. Vi sipprar nedåt i mörka myllor. Till själva rötterna letar vi oss för att ge omsorg åt det som vill växa ur dem. Art Lab Gnesta är i ständig förändring men samtidigt orubblig. Vi experi­menterar fram nya alternativ i nutid och framtid(er). Genom den konstnärliga tanken och det konstnärliga arbetet är vi en plats för sorgearbete, lek och motstånd.

Like a drop of water in a rock crevasse, we permeate the difficult questions. We are the capillary force itself, in liquid form we move through a fragile explosive force. We seep down into dark soils. We seek for the roots themselves to take care of what wants to grow out of them. Art Lab Gnesta is constantly changing but is, at the same time, unshakable. We are experimenting with new alternatives in the present and the future(s). Through the artistic thought and the artistic work, we are a site for mourning, play and resistance.

Dirgy Dancing – Lisen Ellard
Utställningar

Dirgy Dancing – Lisen Ellard

13 april – 26 maj
Öppen lördagar och söndagar kl 12-16.

Den stora utställningssalens höga väggar har klätts i svarta draperier. På vart och ett av de ljusa, nästan transparenta skynken som hänger från taket projiceras filmer av dansare, djupt försjunkna i personliga koreografier.

Dirgy Dancing är en samling klagodanser av och med lokala dansare från olika platser, och bygger på dansarnas egna erfarenheter av sorg. Läs mer

Tårarnas torn
Konstverkstan

Tårarnas torn

I konstverkstan bjuder vi in alla, unga som gamla, att tillsammans bygga det högsta tornet någonsin tillägnad saknaden av någon eller något. Våra sorger och minnen blir till byggstenar, gigantiska murar som tillsammans bär upp varandra. Med kartong och textil skapar vi våra inre rum som får ta plats i tårarnas torn.

Välkommen och skapa tillsammans med Art Lab Gnestas konstpedagoger den 11 maj och 25:e maj under våra öppettider kl 12-16, som en del av utställningen Dirgy Dancing av Lisen Ellard. Läs mer

Välkommen till Art Lab Gnesta!

Nu är KONSTVERKSTAN igång igen! Vårens första träffar har vi ägnat åt att teckna stort! Från död till liv i teckning –  från skelett och vissna blommor till en levande häst! Konstverkstan, en plats för konstnärligt skapande för dig mellan 8-12 år med konstpedagogerna Olle Halvars och Lisa Grip, är öppen måndagar kl 14-16.30. Läs mer om Konstverkstan · Aktuellt program i vårt kalendarium.


Vår hemvist är det gamla bryggeriet i Gnesta, där vi arbetar i ateljéer, en risografstudio, ett stort växthus, en ödetomt, verkstäder och utställningsrum. Vi gör utställningarworkshops, publikationer, samtal och andra evenemang både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners.

I vårt ateljéprogram bjuds konstnärer in för att producera ny konst som kultiverar diskussioner om vår samtid och dess möjliga framtider.  Läs mer

Se gärna vårt kalendarium, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook eller Instagram för löpande information om kommande utställningar och andra evenemang.


Kalendarium · Utställningar · Ateljéprogram

Nyhetsbrev · Facebook · Instagram · Youtube · X (Twitter)

Vill du få våra nyhetsbrev?

Ett enkelt sätt att hålla kolla på de projekt, utställningar, kurser och andra aktiviteter som vi ordnar är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Välkommen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev