m/other becomings
Utställningar

m/other becomings

med Karin Bolender, Riina Hannula, Anna Ihle, Kultivator, Anna Ting Möller, Rhizomatic Squad for Caring Technologies, Rädda jorden-klubben & Signe Johannessen

Hur kan idén om familjen expanderas bortom normativa och människocentrerade släktskap? Vilken radikal potential framträder inte om vi betraktar moderskap som en handling i stället för något bundet till en viss sorts kropp och dess innersta väsen? Under ledning av inbjudna konstnärer luckrar utställningen m/other becomings upp invanda föreställningar och delar metoder för omsorg och omhändertagande menat för en större omvärld än den närmsta, mänskliga sfären. Läs mer

Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 12-16.

Välkommen!

Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Vi skapar möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. Vi håller till i det gamla bryggeriet i Gnesta, där det finns ateljéer, mötesrum och konsthall. Läs mer

Se gärna vårt kalendarium, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook eller Instagram för löpande information om kommande utställningar och andra evenemang.


Kalendarium · Utställningar · Ateljéprogram · Tidskriften Fält

Nyhetsbrev · Facebook · Instagram · Twitter · Youtube

Fält #10

Fält 10Tionde numret av vår tidskrift Fält innehåller texter om Samtidskonstdagarna 2019, nätverket Den kollektiva hjärnan, vårt nya växthus, Squid Squad, utställningen The liminal system that runs across the skin of the world, recept på Kashke bademjan och mer där till. Detta nummer är formgivet av Lars Høie. Läs mer

Vår nästa utställning?

Ett enkelt sätt att hålla kolla på de projekt, utställningar, kurser och andra aktiviteter som vi ordnar är att prenumerera på vårt nyhetsbrev.