Likt en droppe vatten i en bergsspricka, tränger vi oss in i de svåra frågorna. Vi är kapillär­kraften själv, i flytande form rör vi oss med ömtålig sprängkraft. Vi sipprar nedåt i mörka myllor. Till själva rötterna letar vi oss för att ge omsorg åt det som vill växa ur dem. Art Lab Gnesta är i ständig förändring men samtidigt orubblig. Vi experimenterar fram nya alternativ i nutid och framtid(er). Genom den konstnärliga tanken och det konstnärliga arbetet är vi en plats för sorgearbete, lek och motstånd.

Like a drop of water in a rock crevasse, we permeate the difficult questions. We are the capillary force itself, in liquid form we move through a fragile explosive force. We seep down into dark soils. We seek for the roots themselves to take care of what wants to grow out of them. Art Lab Gnesta is constantly changing but is, at the same time, unshakable. We are experimenting with new alternatives in the present and the future(s). Through the artistic thought and the artistic work, we are a site for mourning, play and resistance.

Nu öppnar KONSTVERKSTAN för dig mellan 8-12 år!
Evenemang

Nu öppnar KONSTVERKSTAN för dig mellan 8-12 år!

Nu öppnar Art Lab Gnesta en plats för konstnärligt skapande för dig mellan 8-12 år under ledning av konstpedagogen Olle Halvars.

Varje måndag kl 14-16.30 har Konstverkstan öppet hos oss i det gamla bryggerihuset i Gnesta.

Det är helt gratis att vara med. Vid varje träff bjuder vi på frukt och dryck.

Välkommen! Läs mer

Målarmusslans vänner

Målarmusslans vänner är ett samarbete mellan barn och en äldre generation naturvetare i Gnesta, som tillsammans fördjupat sig i den rödlistade arten tjockskalig målarmussla och dess roll i det sörmländska vattenflödet.

Tillsammans med konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören har de producerat ett konstverk som under sommaren 2023 invigdes på olika platser i Sörmland.

Välkommen till Art Lab Gnesta!
Just nu har vi ingen öppen utställning.

Vår hemvist är det gamla bryggeriet i Gnesta, där vi arbetar i ateljéer, en risografstudio, ett stort växthus, en ödetomt, verkstäder och utställningsrum. Vi gör utställningarworkshops, publikationer, samtal och andra evenemang både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners.

I vårt ateljéprogram bjuds konstnärer in för att producera ny konst som kultiverar diskussioner om vår samtid och dess möjliga framtider.  Läs mer

Se gärna vårt kalendarium, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook eller Instagram för löpande information om kommande utställningar och andra evenemang.


Kalendarium · Utställningar · Ateljéprogram

Nyhetsbrev · Facebook · Instagram · Youtube · X (f.d. Twitter)

Vill du få våra nyhetsbrev?

Ett enkelt sätt att hålla kolla på de projekt, utställningar, kurser och andra aktiviteter som vi ordnar är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Välkommen!