Tänka med jorden

Foto: Kultivator

Konstprojektet Tänka med jorden utgår från Nynäs slott genom att betrakta dess mer än 800-åriga historia, det omgivande jordbrukslandskapet och 3266 hektar stora naturreservat som en potentiellt kritisk plats för reflektion kring människans plats på jorden.

Nya konstverk utvecklas i dialog med platsen av inbjudna konstnärer, vissa permanenta, andra mer tillfälliga. Över tid lägger de grunden för en levande skulpturpark som baseras på kollektiva processer och konstpedagogiska övningar. Ambitionen är att skapa ett gemensamt (om-)tänkande kring människans hantering av det omgivande landskapet. Med en undersökande blick på maktrelationerna inom herrgårdskulturen som präglat platsen under århundraden uppstår nya samtal mellan konstnärer, skribenter, elever, personal och publik.

Projektets första år presenterades nyproducerade verk av konstnärerna i (P) Art of the Biomas och konstnärsduon Kultivator i samarbete med elever från Öknaskolans Naturbruksgymnasium. Under 2023 presenterades nya verk av Åsa Elzén och Sara Ekholm Eriksson.

Projektet drivs av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott/Sörmland naturbruk och Sörmlands museum, med stöd av Kulturrådet.

Logotyp för Sörmlands Museum, en del av Region Sörmland Region Sörmland Kulturrådet Nynäs slott och naturreservat