Utmärkelsen Årets Strålkastare 2023 till Art Lab Gnestas projekt Tänka med jorden

Publicerad: 5 oktober, 2023
Utmärkelsen Årets Strålkastare 2023 till Art Lab Gnestas projekt Tänka med jorden

Tänka med jorden Årets Strålkastare 2023 Av: Ricard Estay, Statens konstråd Upphovsrätt: Statens konstråd

”Tänka med jorden” – ett konstnärligt samarbetsprojekt initierat av Art Lab Gnesta som genomförs i samarbete med Sörmlands museum och Nynäs slott/Sörmlands Naturbruk, har tilldelats utmärkelsen Årets Strålkastare.

Utmärkelsen Årets Strålkastare delas ut varje år av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. De vill med utmärkelsen uppmärksamma aktörer som i sitt arbete belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv på ett främjande vis och som därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.

Projektet ”Tänka med jorden” initierades av Art Lab Gnesta 2020 och utgår från Nynäs slott, dess mer än 800-åriga historia, det omgivande landskapet och det 3822 hektar stora naturreservatet. Nya konstverk – vissa beständiga – andra mer tillfälliga, utvecklas av inbjudna konstnärer i dialog med ungdomar från olika delar av regionen.

Juryns motivering:
“”Tänka med jorden” handlar om delaktighet, ett gemensamt ”om-tänkande” kring en plats och dess historia, nyskapande produktion av samtida konst i dialog med kulturarvet samt en omsorg om människor, djur och växtlighet.

Med en undersökande blick på maktrelationerna inom den herrgårdskultur som präglat platsen uppstår nya samtal mellan konstnärer, ungdomar och publik. Genom att ta avstamp i platsens olika värden lyfts aktuella utmaningar i samhället, som exempelvis hot mot den biologiska mångfalden.

Initiativet bjuder in till ett deltagande som skapar nya sätt att tänka och se på platsen och dess förflutna, samtid och framtid. Genom sin inkluderande samverkan och helhetssyn på utveckling av platsens historiska värden samt kunskapsförmedling till nya generationer levandegör ”Tänka med jorden” politik för gestaltad livsmiljö.”

Mariana Silva Varela är årets konstnär inom ”Tänka med jorden”
Projektet bjuder varje år in en konstnär att ta fram ett nytt konstverk.

Årets konstnär heter Mariana Silva Varela. Hon är utbildad i pedagogik, retorik och vetenskapsteori på Södertörns högskola och har en högre textilutbildning från Handarbetets Vänner Skola. Med bakgrund som historiker inom migrationshistoria arbetar hon konstnärligt med väv, iscensättningar och ljus i relation till antropologi och folklore. Projektet kommer detta år att samarbeta med elever från Gnesta Waldorfskola.

Läs mer om Årets Strålkastare 2023 här
Gestaltad livsmiljö 2023 – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens – Boverket

Läs intervjuer med Årets Strålkastare 2023 här
Gestaltad livsmiljö – konferens om kreativitet-kunskap-kompetens (hallbarstad.se)

Konstverket Göhsir – ett slott för biologisk mångfald, vid Nynäs Slott. Foto: Kultivator