Oraklets kluvna tungor

I Oraklets kluvna tungor skapar den självorganiserade barngruppen Rädda Jorden-klubben under 2023-2024 en föreställning som stimulerar samtal om samtiden och möjliga framtider i dialog med andra barn, forskare och aktivister i Sverige, Danmark och Norge.

Projektet aktiverar över 100 barn från tre länder i samarbete med Laboratory for Aesthics & Ecology och Nordnorsk kunstsenter genom resor och utbyten av material och metoder.


Projektet genomförs med stöd av Nordiska ministerrådets stödprogram Volt/Norden 0-30.

Nordiska ministerrådet