Hydrans blöta formelsamling

Hydrans blöta formelsamling är ett gemensamt arbete där konstnärer, Gnestabor, arkeologer, historiker och barn genom lek och konst tar fram en uppsättning konstnärliga strategier för att lära sig leva i förgiftade, sårade och för alltid förändrade landskap med inspiration från den antika myten om det åtthövdade monstret Hydran.

Tillsammans tar vi oss an ett par lokala skuggplatser (kalhyggen, sophögar, förgiftade sjöar) för att genom spekulation, konstnärlig fördjupning och gemensamma övningar samla kraft för att ge plats åt något nytt. Två konstnärer bjuds in att producera helt nya konstverk i vårt residency. Projektet vill värna det fria konstnärliga experimentet i en tid som kantas av hot mot yttrandefriheten och en bristande tillit till det oprövade och prövande.

Projektet pågår 2023-2025 och mynnar ut i en festival, en utställning och en publikation som visas både hos oss och i samarbete med två regionala naturum, platser där människor bjuds in att lära sig mer om den lokala ekologin.


Projektet genomförs med stöd från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse.

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse (tidigare Postkodstiftelsen)