Organisation

Verksamheten Art Lab Gnesta drivs av den ideella föreningen Art Lab Gnesta, org nr: 802449-7292.

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Art Lab Gnesta 

Styrelse
ordinarie ledamöter
Axel Andersson, kassör
Emanuel Hallklint, sekreterare
Erik Rören, ordförande
Lisa Grip

Norna Molin

Adjungerad
Caroline Malmström (konstnärliga ledare)
Maline Casta (verksamhetsledare)
Signe Johannessen (konstnärliga ledare)

Bryggerihuset ägs av Stiftelsen Karl Schultz-Köln och Marita Mörck-Schultz.