Om Art Lab Gnesta

Art Lab Gnesta är en plats för konstnärlig fördjupning och experimentella kopplingar mellan konst och det planetära tillståndet. Vi vägleds av spekulationen för att ställa frågor om världens beskaffenhet, inte bara om hur den är eller har varit, utan också hur den skulle kunna vara. Att spekulera är att påstå, undersöka och investera i möjligheter, det är själva grunden för att kunna experimentera.

Vi vägrar att arbeta ensamma och går i ständig dialog med andra kunskapsfält. Det konstnärliga arbetet kombineras med sociala verktyg och baseras ofta på kollektivt arbete. Sedan starten har vi samarbetat med inbjudna konstnärer, civilsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst-, miljö-, eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt.

Vår hemvist är det gamla bryggeriet i Gnesta, där vi arbetar i ateljéer, en risografstudio, ett stort växthus, en ödetomt, verkstäder och utställningsrum. Vi gör utställningar, workshops, publikationer, samtal och andra evenemang både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners. I vårt ateljéprogram bjuds konstnärer in för att producera ny konst som kultiverar diskussioner om vår samtid och dess möjliga framtider.

Vi är en plats för produktion, presentation, diskussion, lek och motstånd.

Art Lab Gnesta är ett självorganiserat initiativ grundat 2010 vars konstnärliga ledarskap består av Signe Johannessen och Caroline Malmström och drivs av Föreningen Art Lab Gnesta.

Vi ser vårt konstnärliga arbete som en allmännytta och arbetar för att all verksamhet ska vara gratis för besökare, och erbjuder alla inbjudna konstnärer goda arbetsvillkor. Tack till Gnesta kommun, Region Sörmland, Kulturrådet, BUS/KUN, Leader Inlandet, Allmänna arvsfonden, Konstfrämjandet, Kulturbryggan, Helge Ax:son Johnson, Nordisk kulturkontakt, Nordisk kulturfond, Svenska Postkodlotteriets Stiftelse, Svenska institutet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUFC) och Stiftelsen Karl Schultz-Köln och Marita Mörck-Schultz som gör vår verksamhet möjlig.

Art Lab Gnesta firar 10 år. Foto: Signe Johannessen

Foto: Linda Persson

Foto: Signe Johannessen

Art Lab Gnesta drivs genom samarbeten och stöd:

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturfond

Kulturbryggan

Kulturrådet

Region Sörmland

SI - Swedish Institute

Arvsfonden

Konstfrämjandet

Gnesta kommun

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Nordiska ministerrådet