Utställningar

Utställningar

Signs taken for Wonders – Munish Wadhia
Utställningar

Signs taken for Wonders – Munish Wadhia

16/11 - 22/12 2019

Vernissage 16/11 kl 12-16.
Olja rinner nerför tunna trådar, över en symaskin, metallspolar och trådrullar som knutits upp i taket. På en svart vägg är tigrar tecknade, som en tråd mellan de koloniala fantasierna på tändsticksaskar producerade i Sverige, neutralitetsprincipen och den statliga kampanjen om “en svensk tiger”.

I utställningen Signs taken for Wonders återvänder konstnären Munish Wadhia till de bilder och objekt som omgav honom under uppväxten, men med en dekolonial blick som osäkrar deras givna betydelser. Läs mer