Utställningar

Utställningar

m/other becomings
Utställningar

m/other becomings

6/11-12/12 2021

med Karin Bolender, Riina Hannula, Anna Ihle, Kultivator, Anna Ting Möller, Rhizomatic Squad for Caring Technologies, Rädda jorden-klubben & Signe Johannessen

Hur kan idén om familjen expanderas bortom normativa och människocentrerade släktskap? Vilken radikal potential framträder inte om vi betraktar moderskap som en handling i stället för något bundet till en viss sorts kropp och dess innersta väsen? Under ledning av inbjudna konstnärer luckrar utställningen m/other becomings upp invanda föreställningar och delar metoder för omsorg och omhändertagande menat för en större omvärld än den närmsta, mänskliga sfären. Läs mer

Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 12-16.