ISLET FICTIONS – eller glappets närvaro

Publicerad: 13 maj, 2022
ISLET FICTIONS – eller glappets närvaro

View of Sisters’ Talk, 2022, förstärkt verklighet upplevd genom QR-kod via smartphone. Av Tatiana Danilevskaya (med deltagande av Mikhail Dobrovolsky och Ivan Kalinichev).

3-12 juni 2022

Konstnärer: Milagros Bedoya, Tatiana Danilveskaya & Abdellah M. Hassak
Curatorer: Sara Rossling & Meryem Saadi

Utställningen ISLET FICTIONS – eller glappets närvaro utforskar Gnesta och Bryggeriholmen på distans och ur fiktionen för att fylla luckor av icke-på-plats-upplevelse. 

Utställningen är resultatet av ett öppet samarbetsprojekt mellan två curatorer och tre inbjudna konstnärer under toppen av pandemin 2021. Med utgångspunkt i ett residency på Art Lab Gnesta som tog formen av ett hybridformat genom besök på plats och online-möten med konstnärerna, grävde projektet ner sig i ljud, sammankopplingar och internationellt utbyte under oförutsägbara perioder av nedstängningar och isolering. 

Den kollektiva processen rörde sig genom platsrelaterat arbete och tanke, experimenterande med förmedling, överföring och digitala sätt att engagera sig med en plats och dess lokalbefolkning. Skönlitteratur och alternativt berättande blev konstnärliga metoder för att närma sig Gnesta som plats och hantera glappen i att inte kunna bädda in sig fysiskt på en plats. Utställningen undrar, vad händer med den individuella föreställningen om en plats när det finns begränsad tillgång till den? Och vad finns det för möjligheter med sådana luckor när man föreställer sig en plats?

 


Meryem Saadi var en del av PM MOBILE-residencyt hos Art Lab Gnesta som en del av Immigré Artist (IA) Network samfinansierat av Nordic Culture Point. IA-nätverket är curerat av Perpetuum Mobile (PM).

perpetuum mobile

Nordic culture point