Behandling av personuppgifter

Art Lab Gnesta (ALG) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som föreningen bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar ALG personuppgifter i ärendehantering, prenumerationer (t.ex på nyhetsbrev), vid hantering av frågor och vid deltagande i vissa evenemang som workshops och kurser.
På denna sida ger vi övergripande information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den ideella föreningen Art Lab Gnesta, org nr: 802449-7292. Adress: Art Lab Gnesta, Bryggerihuset, Bryggargränd 4, 646 31 Gnesta.

Har du frågor eller synpunkter kring behandligen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: info@artlabgnesta.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

Kategorier av personuppgifter som vi hanterar varierar beroende på område och ärende. Exempel på uppgifter vi hanterar är:

 • Personnummer (endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet)
 • Organisationsnummer
 • Namn eller användarnamn
 • Adress
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Bilder, ljud- och videoupptagningar.

Serviceärenden och förfrågningar

Syfte: För att kunna hantera serviceärenden och förfrågningar.

Behandlingar som utförs: Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till ALG via telefon, e-post, formulär på hemsida eller i andra digitala kanaler som till exempel sociala medier.

Information till allmänheten

Syftet: att kunna informera om vår verksamhet till allmänheten.

Behandling som utförs: Information om aktuella föreläsare, kurshållare, utställande konstnärer och andra samarbetsparter i samband med gemensamma projekt. Bilder, ljud och videoupptagningar på konstnärer, curatorer, utställningspersonal och andra deltagare och publik. Att användas på ALG:s officiella kommunikationskanaler som webbplats, utskick och i sociala medier.

Deltagande i evenemang

Syfte: att kunna genomföra och hantera deltagande i event.

Behandling som utförs: Insamling och registrering av de som önskar komma på event samt hantering av deltagare vid själva eventet.

Information till intressenter

Syfte: att kunna informera om vår verksamhet till särskilda intressenter.

Behandlingar som utförs: Insamling av personuppgifter för dem som vill prenumerera på nyhetsbrev eller ta emot andra typer av utskick. Utskick av nyhetsbrev, pressmeddelanden, evenemangsinbjudningar och publikationer till särskilda intressentgrupper och listor. Fysiska och digitala utskick.

Personal, medlemmar, styrelse och samarbetspartner

Syfte: att kunna rekrytera och hantera befintlig personal, genomföra projekt och andra typer av samarbeten med externa parter. Att kunna genomföra samarbeten med deltagande konstnärer, kurshållare, föreläsare och liknande samarbetsparer.

Behandling som utförs: Insamling av personuppgifter nödvändiga för det gemensamma arbetet. Kommunikation kring det gemensamma arbetet.

Bokning av lokaler

Syfte: För att kunna hantera bokningar av lokaler och tjänster, till exempel visningar och kurser.

Behandlingar som utförs:Mottagande av bokningar, om- och avbokningar. Utskick av bokningsbekräftelser. Kommunikation kring bokningen. Hantering av betalning.


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina interaktioner med oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang. De uppgifter vi samlar in då är: fotografier samt ljud- och videoupptagningar.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna genomföra vår verksamhet delar vi, när detta är nödvändigt, dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner.

 • Marknadsföring och information (tjänster för nyhetsbrev och utskick, medie- och webbyråer, distribution)
 • Transporter (logistik och leveransföretag)
 • Bokning och service (för att hantera olika event, visningar och kurser)
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar)

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-10-15.