Bryggeriet

2010 flyttade Art Lab Gnesta in i det gamla bryggeriet i Gnesta.

Den första verksamheten vid Gnesta bryggeri startade redan på 1870-talet, men det var inte förrän 1903 den nuvarande byggnaden på Bryggeriholmen i Gnesta uppfördes efter ritningar av arkitekten Arvid Ahrnborg. Öltillverkningen pågick fram till tidigt 1960-tal, då produktionen flyttades till Vårby. Därefter stod Bryggeriet mer eller mindre tomt i flera årtionden.

Gnesta bryggeri innan renovering

2010 inköptes fastigheten av Stiftelsen Karl Schultz-Köln och Marita Mörck-Schultz, varpå en inre renovering startade. Stiftelsens syfte är att förvalta och tillgängliggöra det kreativa arvet från konstnären och industridesignern Karl Schultz-Köln och möbeldesignern Marita Mörck-Schultz.

Under åren 2015-2020, hyrde även Hembryggeriet i Gnesta delar av lokalen.

Läs mer om Gnesta bryggeris historia hos Sörmlands museum

Karl Schultz-Köln

Före sin bortgång i slutet av 2013 deltog den då nittiotvåårige Karl Schultz-Köln aktivt och kraftfullt i planeringen av Bryggeriets framtid. Våren 2014 gavs boken om hans liv och konstnärskap ut. Samtidigt fortskrider arbetet med en dokumentärfilm.