Minne, material, mineral

Publicerad: 11 februari, 2022
Minne, material, mineral

Foto: Stillbild ur Kasiterit av Riar Rizaldi, 2019

Sara Söderberg och Riar Rizaldi

19/3-12/6 2022

Gotland och Bangka Island utanför Sumatra i Indonesien delar, förutom att de är öar, också rollen som brytningsplatser för material som den globala industrin är beroende av. En tredjedel av världens tennbrytning pågår på Bangka: tennet är avgörande för utvecklingen inom exempelvis artificiell intelligens och förnybar energi. På Gotland pågår sedan en tid tillbaka en strid om de ekologiska konsekvenserna av kalkstensbrytning för cement- och betongproduktion, som fått den svenska regeringen att agera.

Från kalksten till cement och tillbaka rör sig installationen Teknofossil (2020) av Sara Söderberg, som fyller stora utställningshallen och bäst upplevs barfota. Verket sammankopplar oss med de 450 miljoner år gamla fossiler i bergarten som nu oåterkalleligt upplöses och genom betongen förvandlas till homogena byggnader i den moderna världen. I verket Löst material (2022) har konstnären staplat tegelrester från Sveriges sista, numera nedlagda, tegelbruk i en ryggradslik konstruktion. I Riar Rizaldis videoverk Kasiterit (2019) möter vi berättaren Natasha – en solcellsdriven AI-röst – och närmar oss hennes ursprung genom en sorts släktforskning. Här guidas vi genom tennbrytningens framväxt på Bangka genom naturantropologiska, geopolitiska och värdeteoretiska perspektiv.

Ekofeministen Val Plumwood har kallat platser som dessa för skuggplatser. Genom den globala kapitalismen har de varit med att bygga kroppar och liv långt bort från sina geografiska lägen, och är på så sätt platser för gemensamt ansvar. Vad innebär det att upprätthålla kontakten med ursprunget bakom de vardagsmaterial som möjliggör ett högteknologiskt samhälle? Och samtidigt ta ansvar för den påverkan dessa utvinningsprocesser har på människors och andra livsformers arbete och agens?

Välkommen in i en utställning som reflekterar kring tennets och kalkstenens relation till djup tid, samtida kroppar och en möjlig framtid av ny omsorg.


Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 12-16. Utställningen är stängd 16-17 april, 30 april, 1 maj, 28-29 maj.