m/other becomings

Publicerad: 25 oktober, 2021
m/other becomings

Foto: Caroline Malström, 2021

6/11-12/12 2021

med Karin Bolender, Riina Hannula, Anna Ihle, Kultivator, Anna Ting Möller, Rhizomatic Squad for Caring Technologies, Rädda jorden-klubben & Signe Johannessen

Hur kan idén om familjen expanderas bortom normativa och människocentrerade släktskap? Vilken radikal potential framträder inte om vi betraktar moderskap som en handling i stället för något bundet till en viss sorts kropp och dess innersta väsen? Under ledning av inbjudna konstnärer luckrar utställningen m/other becomings upp invanda föreställningar och delar metoder för omsorg och omhändertagande menat för en större omvärld än den närmsta, mänskliga sfären.

Utställningen samlar betraktelser och uppmaningar utifrån utgångspunkten att underhåll och omsorg (som barnuppfostran, matlagning, städning, trädgårdsskötsel) är praktiker fulla av ekologisk, politisk och estetisk potential. Flera av konstverken springer ur en gemensam arbetsvecka, då konstnärer och samarbetspartner samlades för att arbeta, samtala och leva tillsammans. Parallellt har två nya verk arbetats fram i vårt residency.

Utställningen är en del av projektet m/other becomings initierat av curatorn Ida Bencke/Laboratory for Asthetics & Ecology i samarbete med Art Lab Gnesta, Kultivator och Bioart Society. Projektet har stöd från Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt och IASPIS-Konstnärsnämnden. Anna Ihles produktion sker i samarbete med Västerås konstmuseum, där den visas med start i januari 2022.

Utställningstext (pdf, 242 K)


Vernissageprogram 6 november 

kl 12-14 Den mer-än-mänskliga mattan med Riina Hannula

Att borsta en get är en omsorgshandling som resulterar i en mänsklig hand med fluffig materia. Det faller hår från ett mänskligt huvud och fjädrar tappas av en bevingad följeslagare. Frön och korn vi alla äter binder ihop mattan med sina levande rötter. Kom och hjälp till när Riina Hannulas gör en mer-än-mänsklig matta, utifrån övertygelsen ​​att samexistens med andra än mänskliga djur kan öka ansvaret gentemot dem. 

 

kl 14-16 Abbots of Unreason 2 – käpphästworkshop med Rädda jorden-klubben och Signe Johannessen

Vi gör nya monstruösa käpphästar och jobbar vidare på de käpphästar ni själv tar med! Att göra en käpphäst kan vara en motståndshandling, ett sätt att skapa nya magiska varelser som ryter ifrån åt vuxenvärldens apati och makthavare som vägrar lyssna på den unga generationens oro över framtiden. Rädda jorden-klubben samlar en grupp unga i Gnesta som vill göra sina röster hörda. Under workshopen delar de sina bästa käpphäst-tricks med oss. Obs! Begränsat antal deltagare, väntetid kan förekomma.

 

kl 15.30-16.30 Diwali-firande med Munish Wadhia

Tillsammans med konstnären Munish Wadhia bjuder Art Lab Gnesta in dig att delta i firandet av Diwali, en ljusfest. Under ledning av Munish och hans barn Tulsi och Soma skapar vi mönster med ljusa färger och ljus på marken utanför Art Lab Gnesta.  “För mig är Diwali-firandet rotat i minnen av diaspora, med ritualer som inbjuder till kreativitet och lek i en process av förnyelse och tillblivelse. Vi sprider färg och ljus för att fira det flytande i att tillhöra och att utvecklas. Vi söker ett relationellt språk genom rumsliga mönster, färger och texturer.”

 

kl 16.30 Tillsammans med Rädda jorden-klubben marscherar vi mot kommunhuset för att ta del av RJK:s manifest.

 


www.labae.org/project#/mother-becomings


rdisk kulturfond Nordisk kulturkontakt Kulturrådet  Gnesta kommun iaspis