Centrum för träskkunskap

Publicerad: 24 september, 2021
Centrum för träskkunskap

Öppet för utforskning: fr o m 24 september 2021.

Centrum för träskkunskap samlar olika former av kunskap och konstnärligt arbete som har inspirerat och/eller producerats inom ramen för Art Lab Gnestas fascination för våtmarker.

Träsket är en lärare, en rörig källa till kunskap. I det går vi in ​​i ett förändrat sinnestillstånd, öppnar upp för olika sätt att möta och tänka om världen och dess sammanflätningar. Våtmarken absorberar oss, och i dess famn kapitulerar vi för vätans logik och låter den sjunka in, precis som vår kropp sjunker ner i den vattensjuka jorden.

Detta projekt tar sig an träsket som ett liminalt rum, ett mellanrum mellan olika tillstånd, aldrig helt det ena eller det andra. Mellan ytlighet och djup, sönderfall och bevarande, byråkratisk verklighet och vild myt, är våtmarken i ständig förvandling. Beroende på säsong hårdnar eller smälter det, pendlar mellan hot och skydd. Träsket trotsar linjär tid: myrkroppar vilar i dess djup ostört och identiskt i tusentals år, och efter år därnere dyker undervattenssländor ut i det fria för att dö på mindre än 48 timmar. Det är också ett utrymme för motstånd som väcker frågor om vem och vad anses vara förbrukningsbar, och hjälper oss att kalibrera vårt tänkande kring sammankoppling och symbiotiska relationer mellan alla levande organismer.

På samma sätt som ett träsk, är detta ständigt föränderliga, skiftande, komplexa, flerskiktade, generösa ekosystem som är nästan omöjligt att fästa och reducera till en form, är projektet ett delarkiv, en delsamling, delbibliotek, delutställning, vägrar att passa in snyggt i endast en kategori.

Centrum för träskkunskap huserar i ett gammalt kylskåp. Även om detta till en början kan tyckas som ett udda utrymme, är kylskåpet det enda sättet att bevara böcker från att bli mjuka och konsumeras av fukt och mögel i mangroveträsken i Indien. Kylskåpet blir en beskyddare, en kunskapens väktare. Medan luftfuktigheten är så extrem i Gnesta, blir kylskåpet på samma gång förvar och omhändertagare av Art Lab Gnestas relation till våtmarken.

Innehållet i kylskåpet i dess nuvarande uppbyggnad har samlats in i flera månader genom utbyten med tidigare och nuvarande konstnärliga och vetenskapliga medarbetare till Art Lab Gnesta. Precis som ett träsk, kommer kylskåpet att förändras och förvandlas för att rymma nya samarbeten och projekt. Snarare än ett försök att nagla fast våtmarken till ett monument, är detta projekt är tänkt som en ständigt föränderlig, anpassningsbar, olinjär utforskning av träsket i alla dess härliga, suddiga djup.

Isabelle Ribe


Med bidrag av: Axel Andersson, Bronwyn Bailey-Charteris, Anna Märta Danielsson, Malin Franzén, Gideonsson/Londré, Hanna Husberg, (Ingela Ihrman), Signe Johannessen, Ada Kästel, Caroline Malmström, Ulrika Ohlgren, Kati Roover & många fler.
Curator/arkivarie: Isabelle Ribe