Kroppar av frukt, underjordiska sinnen

Publicerad: 1 september, 2022
Kroppar av frukt, underjordiska sinnen

Mapu Kufüll - Seba Calfuqueo, 2020

Seba Calfuqueo, Anna Ihle, Haidar Mahdi, Amanda Selinder

17/9-6/11 2022

Svamp finns överallt och är avgörande för allt liv. De bryter samtidigt ner materia och bygger upp ny. Genom intrikata kopplingar i mycel, fruktkroppar och sporer sammanbinder de det underjordiska med det jordiska. Vissa biologer anser att deras verksamhet bör betraktas som intelligent; ett dynamiskt, mottagligt och reagerande nätverk, fortfarande alltför outforskat.

Utställningen ”Kroppar av frukt, underjordiska sinnen” samlar verk av konstnärer som utifrån sin mänskliga horisont närmat sig olika mykologiska vinklar. Svamparnas inneboende agens görs här synlig som en utgångspunkt för samtal om tid, omsorg och möjligheten att tänja medvetandet.

Utställningstext (PDF 620K)

Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 12-16.