Art Lab Gnesta utvecklar ny skulpturpark på Nynäs slott med Sörmlands museum

Publicerad: 3 juni, 2021
Art Lab Gnesta utvecklar ny skulpturpark på Nynäs slott med Sörmlands museum

Nynäs slott

Nu etableras konstprojektet Tänka med jorden av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott/Sörmland naturbruk och Sörmlands museum. Projektet syftar till att etablera en skulpturpark vid Nynäs slott och har nyligen beviljats ett treårigt regionalt utvecklingsstöd av Kulturrådet. Parken bjuder in till reflektioner kring människans roll som en del av naturen. En experimentell plats där konstnärer, ungdomar och publik kan mötas i frågor kring hur vi lever i, använder och värnar om vårt omgivande landskap. Projektet genomförs i samarbete med elever från skolor i Nyköping, Gnesta och Trosa.

Det konstnärliga arbetet utgår från Nynäs slott, dess mer än 800-åriga historia, det omgivande landskapet och det 3822 hektar stora naturreservatet. Nya konstverk – vissa beständiga – andra mer tillfälliga, kommer att utvecklas av inbjudna konstnärer.

– Det känns så bra att vi nu lyckats skapa förutsättningar för möten mellan konsten, kulturen och naturen. Att tillsammans med Konstnärer, barn och unga från Sörmland och delar av regionens verksamheter få utforska, upptäcka och skapa kommer på sikt att bli en vitamininjektion för hela länet! säger Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland.

– Skulpturparken på Nynäs blir en spännande samlingsplats, både för en bred publik och för konstfältet. Vår ambition är att alla kommuner i länet ska involveras i en permanent verksamhet. På längre sikt kommer den här satsningen att få betydelse för samtidskonstens utveckling i Sörmland och vi är väldigt glada över samarbetet, säger Sanna Svanberg, bild- och formkonsulent, Sörmlands museum.

– Vi ser fram emot att lyfta de diskussioner om samexistens som både ungdomar från Sörmland och många konstnärer redan är engagerade i, och att våga stanna kvar i de svåra frågorna om framtiden som vi gemensamt står inför. Att med jord under naglarna arbeta fram helt nya konstverk på just Nynäs med sin långa historia, det blir verkligen ett sätt att Tänka med jorden, säger Caroline Malmström, konstnärlig ledare på Art Lab Gnesta.

Samarbetets första konstnär är Åsa Elzén, från Näshulta i Sörmland, som under 2021 arbetar fram ett nytt konstverk i samarbete med elever från Öknaskolans naturbruksgymnasium.


Om Art Lab Gnesta
Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. De skapar möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. De håller till i det gamla bryggeriet i Gnesta, där de gör utställningar, workshops, publikationer, samtal och andra evenemang. I deras ateljéprogram bjuder de in konstnärer för att utforska och producera ny konst som ger bränsle åt diskussionen om vår samtid och dess utmaningar.
www.artlabgnesta.se

Om Nynäs slott och naturreservat
Nynäs slott är ett i det närmaste komplett herrskapshem, med originalföremål som speglar ägarfamiljernas och deras tjänares liv och boende under nästan fyra århundraden. Slottets inventarier ägs och vårdas av Nationalmuseum. Naturreservatet kring Nynäs slott bildades 1971 och är ett av Sörmlands största. Till ytan täcker det sammanlagt 3822 hektar och sträcker sig över både hav, land och sjö. Idag förvaltas och sköts reservatet av Sörmlands Naturbruk, en del av Region Sörmlands verksamhetsområde Kultur & Utbildning. Det historiska arvet med gångna generationers kunskap och erfarenhet bevarad i markerna, byggnaderna, föremålen och dokumenten är en omistlig resurs för ett gods som blickar framåt! Idag erbjuder Nynäs slott och naturreservat ett gediget utbud av utställningar, visningar och guidade naturupplevelser under sommarsäsongen.
www.nynasslott.se

Om Sörmlands museum
Länsmuseet ligger i Nyköping och har verksamhet i hela Sörmland med bland annat utställningar, program, kurser, rådgivning och kulturmiljöuppdrag samt insamling och förvaltning av museets samlingar. Dagens frågor om ett hållbart samhälle och demokratins vikt står i centrum. Genom samverkan med både kommunala och fria konstaktörer ska den regionala konstverksamheten bidra till att utveckla bild- och formområdet i Sörmland.
www.sormlandsmuseum.se