Träskbiennalen 2016

Publicerad: 3 juni, 2016
Träskbiennalen 2016

18 juni – 27 augusti 2016

Med Hanna Husberg, Ingela Ihrman, Mikael Lindahl, Gideonsson/Londré och Kati Roover samt Art Lab Gnesta i samarbete med alla åk 8-elever på Frejaskolan i Gnesta.

Träsket, kärret, den bottenlösa dyn… Våtmarker får ofta symbolisera ett motstånd, det svårgenomträngliga, förrädiska men också det förföriska. Tillsammans med konstnärer, biologer och pedagoger har Art Lab Gnesta de senaste åren tittat närmare på våtmarkens mytologiska, biologiska och politiska dimensioner. Nu presenterar vi utställningen Träskbiennalen med en rad konstnärliga arbeten som alla utgår ifrån våtmarken.

Våtmark beskriver den mark där vatten finns nära under, i eller strax över markytan men också vegetationstäckta vattenområden. De är varken fast mark eller blöt sjö, utan någonstans mitt emellan. Där är kladdigt, blött, opålitligt. För någon som endast ibland gästar skogen är det svårt att se kärrets pågående arbete med att bryta ned, filtrera och skapa nytt liv. Sedan förra sekelskiftet har Sörmland förlorat omkring 90% av sina våtmarker eftersom de har dränerats och dikats ur till förmån för annan markanvändning.

Vi är redan väl medvetna om vad de senaste hundratals åren av industriell, mänsklig aktivitet inneburit för planeten. I paraplyprojektet Swamp Storytelling sammanför Art Lab Gnesta en naturvetenskaplig verklighet och konstnärlig förståelse för våtmarken. Om vi ser kärret både som en symbol för rådande klimatpolitik, nödvändiga omvandlingsprocesser och livets vagga: vad väntar då i fuktig dy, bland djupa rötter och pågående nedbrytning?

Utställningen presenterar en rad nyproducerade konstverk sida vid sida med tidigare arbeten som alla på skilda sätt förhåller sig till träskets egenskaper och potential. Under sommaren sker också öppna samtal och workshops som bjuder in alla att ta sig ytterligare ett steg närmare våra gemensamma våtmarker.

Välkommen att kliva ned i det blöta, skummande och oanade träsket tillsammans med oss!

Läs mer om konstverken här


Utställningen har öppet fredagar, lördagar och söndagar 18 juni-28 augusti kl 12-16 med undantag för midsommarhelgen 24-26 juni då vi har stängt.

PROGRAM
18 juni kl 12-16 – Vernissage med performance av Gideonsson/Londré och Ingela Ihrman samt release av tidskriften Fält #7
19 juni kl 11 – Plein Air i träsket med Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta och Earth CoLab, Indien
2 juli – Swamp Camp besöker Karlstad
13 augusti kl 11-15 – Undersökande växtfärgningsworkshop i träsket med Lina Sofia Lundin
20 augusti – Swamp Camp presentation i Karlstad
27 augusti – Finissage och avslutande seminiarium

TRÄSKBIENNALEN I MEDIA

PS. En biennial är en utställning som återkommer vartannat år. DS.

Tack till Konstfrämjandet.