Swamp Camp Karlstad – Art Lab Gnesta

Publicerad: 9 juli, 2016
Swamp Camp Karlstad – Art Lab Gnesta

20 augusti – Finissage
På Stadsbiblioteket, Karlstad

Sommaren 2016 landar Art Lab Gnesta i Karlstads våtmarker genom ett undersökande arbete i nära samarbete med det indiska forskarnätverket Earth CoLab och 120 av Karlstads nyanlända ungdomar. Tillsammans undersöker vi träsket genom vetenskapliga och konstnärliga metoder, inne i centrala Karlstad och i de våtmarker och vattendrag som omger staden. Med alla våra olika erfarenheter av konst, natur och vatten möts vi i Karlstad för att titta närmare på vilka andra kunskaper träsket rymmer.

Tillsammans genomför vi träskskådningar med zoologer och ekofilosofer, vi spelar en träsksymfoni med statsvetare och ljudkonstnärer och genomför undervattensobservationer med en fotograferande marinbiolog. Tillsammans använder vi specialframställda verktyg och utrustning i en outtröttlig önskan om att komma träsket nära och att lära känna det illaluktande vattnet genom kroppsliga förnimmelser, experiment och kunskapsförkovring. Ungdomarnas arbete lägger grunden till den utställning som öppnar 2 juli.

Undersökningen följs noga av ett dokumentärfilmteam, och i augusti kommer vi tillbaka för att visa ett grovklipp av filmen om träsket som du aldrig sett det förut.

Swamp Camp Karlstad springer ur Art Lab Gnestas paraplyprojekt Swamp Storytelling. Syftet är att kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor. Projektet är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta, Earth CoLab och Svenska Institutet och innehåller bland annat ett artist in residency-program, ett större kunskapsutbyte och konstpedagogiska och konstnärliga produktioner i ett kollektivt undersökande av svenska och indiska våtmarker.

Swamp Camp Karlstad sker under konstnärlig ledning av Signe Johannessen och Erik Rören från Art Lab Gnesta i nära samarbete med Earth Colab. Övriga medverkande: Tasneem Khan, Savita Vijayakumar, Umeed Mistry, Peter Olsén, Adrian Roche med flera.