Open Call för residensvistelse i Bangalore/Indien i december 2016

Publicerad: 10 juli, 2016
Open Call för residensvistelse i Bangalore/Indien i december 2016

Kati Roover, Flowing Place

inom ramarna för programmet Create in Residence: Swamp Storytelling

I Swamp Storytelling kombineras arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor genom ett samarbete mellan Art Lab Gnesta, det indiska forskarnätverket Earth CoLab och Svenska institutet. Nu bjuder vi in konstnärer att anmäla intresse för medverkan i projektet.

Konstnärer bjuds in till ateljévistelse och nära dialog med forskare och tjänstemän för att formulera nya perspektiv på frågor om miljö, klimatutmaningar och katastrofhantering.
Projektet startade 2014 och har även producerat pedagogiska möten och arbeten relaterade till svenska träsk.

Art Lab Gnesta har ända sedan starten 2010 haft målet att agera som en plattform för samtal kring miljö och landsbygdsfrågor, och har möjliggjort flera konstnärliga nyproduktioner med konstnärer kring dessa frågeställningar. Vi är redan väl medvetna om vad de senaste hundratals åren av industriell, mänsklig aktivitet inneburit för planeten. I Swamp Storytelling vill vi sammanföra en naturvetenskaplig verklighet och konstnärlig förståelse för våtmarken. Om vi ser kärret både som en symbol för rådande klimatpolitik, nödvändiga omvandlingsprocesser och livets vagga: vad väntar då i fuktig dy, bland djupa rötter och pågående nedbrytning?

Vi erbjuder

  • en månads skräddarsydd residensvistelse med utgångspunkt i Bangalore i nära dialog med Earth CoLab, med resor till andra orter i Indien efter projektets behov
  • stipendium om 1000 euro
  • resekostnader t/r SverigeIndien samt nödvändiga inrikesresor i Indien
  • produktionsmedel enl överenkommelse utifrån sökt projekt
  • presentation av projektet hos Art Lab Gnesta enl överenskommelse

Utlysningen gäller vistelse för en konstnär och resan bör genomföras i december 2016.
Ansökningar mailas till caroline.malmstrom@artlabgnesta.se senast 31 augusti 2016. Skicka projektbeskrivning, CV med relevant dokumentation och gärna länkar till tidigare arbeten.

Urval
Urvalet görs av en arbetsgrupp med representanter från Art Lab Gnesta, Earth CoLab och Svenska institutet och baseras på konstnärskapets nyckeltematiker, nyfikenhet för platsen
samt förväntad möjlighet att tillgodogöra sig det vi erbjuder. Beslut meddelas under september månad.

För mer information om projektet, se Swamp Storytelling och Earthcolab.com

Om Create in Residence:
Create in Residence är ett bilateralt residensprogram som initierades av Svenska institutet 2014. Programmet genomförs inom olika konstnärliga och kreativa områden och syftar till att främja kunskapsutbyte och skapa långsiktiga nätverk mellan individer och organisationer i Sverige och andra länder.

 

Create-in-residence-si-art-lab-Eart-colab