Träskafton

Publicerad: 30 juni, 2015
Träskafton

Hägerstens Botaniska Trädgård undersöker ett träsk i Gnesta. Foto: Norna Molin

Välkomna att fira Träskets högtid på Art Lab Gnesta!
Lördag 4 juli kl 11-12.30

Vi firar Träskafton för att träsket är en plats där liv och död pågår samtidigt
Vi firar träskafton för att vi vill stå med fötterna i brun gyttja med ansiktet mot vinden
För att bejaka vädret, våra kroppar och för att känna livet i oss

Vi firar träskafton för att uppleva närvaro – i gemenskap och i oss själva
Vi firar träskafton för att tillsammans skriva våra historier och skapa våra nutider
För att protestera mot upprätthållandet av rasistiska idéer om nationell identitet
För att ta avstånd från kommersialism och alkoholnormer
För att slippa återgå till förlegade könsroller och tvång kopplat till tradition
För att vi vill välja vår egen familj att fira med

Vi firar träskafton för att sjunga nya psalmer
För att ge oss hän
För att acceptera
För att göra uppror
För att läka och för att hoppas

Vi firar träskafton för att vi vill dela med oss
För att lära något av varandra
För att ingjuta mod och för att bli överraskade

Vi firar träskafton för att vi växer och bryts ner på samma sätt som träsket
För att förändra träskaftons traditioner och för att allt kan hända här

Måltiden är en del av Hägerstens botaniska trädgårds residency på Art Lab Gnesta, inom projektet Swamp Storytelling.

Mvh,

Hägerstens Botaniska Trädgård

Ps: Gratis