Swamp Storytelling

Publicerad: 18 augusti, 2014
Swamp Storytelling

“Jag som är det stillastående, bredande kärret, jag tål ingenting annat än en rasande fart. Inte en del av mig, inte ett skikt av mitt bitterstarka vatten är sovande – i obruten myllrande rörelse lever jag – lever ända ut till gränserna.”
Kärret – Eva Wichmann, 1942

Tillsammans med den marinbiologiska forskningsstationen ANET (The Andaman and Nicobar Islands Environmental Team) i Indien arrangerar Art Lab Gnesta ett residencyutbyte och nyproduktion av ett antal konstverk som presenteras både i Indien och i Sverige.

Titeln Swamp Storytelling alluderar till de mangroveträsk som finns på ögruppen Andamanerna, och som alltmer tar över miljön då saltvattnet har börjat sprida sig efter geologiska förskjutningar i samband med tsunamin 2004. Kärret är också intressant som symbol för rådande klimatpolitik och en blick mot framtiden: vad väntar bland djupa rötter och pågående nedbrytningsprocesser, i fuktig dy? Hur kan konsten tala om det?

Forskningsstationen ANET är belägen på ögruppen Andamanerna och Nikobarerna i Bengaliska viken, i en skärgård med runt 527 öar, kobbar och skär. Öarnas enorma biologiska mångfald innebär ett stort utbud av ekosystem – här finns öppna hav och rev, sandstränder och undervattensgrottor, mangroveträsk och våtmarker, fält, kullar och skogar.

Projektets syfte är att kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor, och samtidigt undersöka hur konst kan fungera som kunskapsförmedlare för ny forskning. Sverige och Indiens olika förutsättningar utgör en spännande grund för detta arbete.

Konstnärer från Sverige bjuds in till en ateljévistelse och nära dialog med forskare och tjänstemän på ANET för att formulera nya perspektiv på frågor om miljö, klimatutmaningar och katastrofhantering. Forskarteamet från ANET gör dessutom ett studiebesök och leder en introducerande öppen workshop hos Art Lab Gnesta hösten 2014. Utbytet presenteras genom utställningar på båda orterna under senare delen av 2015.

Konstnärer: Mikael Lindahl, (fler namn tillkännages under våren 2015)
Arbetsgrupp: Caroline Malmström, Signe Johannessen, Erik Rören, Tasneem Kahn, Savita Vijaykumar

Med stöd av Helge Ax:son Johnson och Kulturrådet.

Foto: Stillbild ur Mulldjuret – Mikael Lindahl