Swamp Camp

Publicerad: 29 augusti, 2015
Swamp Camp

Art Lab Gnesta har bjudit in alla åttondeklassare i Gnesta för att tillsammans med konstnärer och biologer besöka uppleva, diskutera och undersöka det säregna ekosystem som finns i träsket. Ute i träsket några kilometer utanför Gnesta möter eleverna bl a zoologen Tasneem Khan, statsvetaren Savita Vijayakumar, konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören och firar Träskafton med bandet Hägerstens botaniska trädgård. I fältstudierna, som består av performance, musik och tecknande, samlas material in och lägger grunden för ett vidare arbetet som presenteras på offentlig plats i Sörmland.

Swamp Camp rör sig gränsöverskridande mellan naturvetenskap och konst och syftar till att ge deltagarna en större förståelse för klimatutmaningarna, få dem att utveckla ett kreativt tänkande i ett internationellt sammanhang samt ge möjligheter att skapa egen förståelse och inflytande över större processer. Projektet vill ge en djupare inblick i professionell samtidskonstproduktion och naturvetenskapligt forskningsarbete. Art Lab Gnesta ser målgruppen som en viktig kompetens för denna typen av arbete.

_MG_0757

Kärret är intressant som symbol för en stillastående klimatpolitik och en blick mot framtiden: vad väntar bland djupa rötter och pågående nedbrytningsprocesser, i fuktig dy? Och hur kan konst och konstpedagogiskt arbete i våtmarkernas unika ekosystem och utsatthet vara med och bidra till miljöarbetet i Gnesta, Sörmland och Sverige?

Titeln Swamp Camp har hämtats från det omfattande konstnärliga arbete som just nu sker i ett mangroveträsk som finns på Andamanerna, Indien. Där tar träsket alltmer över ön, då saltvattnet har börjat sprida sig efter geologiska förskjutningar i samband med tsunamin 2004. I detta andamanska träsklandskap pågår sedan 2013 ett samarbete mellan forskningsstationen ANET och Art Lab Gnesta.