Den politiska biodlarens bibliotek – Erik Sjödin

Publicerad: 2 september, 2015
Den politiska biodlarens bibliotek – Erik Sjödin

19 september – 25 oktober 2015

I utställningen Den politiska biodlarens bibliotek presenterar Erik Sjödin sitt pågående arbete med att samla in, organisera och aktivera böcker där paralleller dras mellan människor och bin.

Under sommaren har Erik Sjödin lett en studiecirkel utifrån texter om förhållanden mellan människor och bin. Intill bikuporna hos odlingskooperativet Under tallarna i Järna har deltagarna tillsammans träffats för att diskutera bl a alternativ biodling, hur bin används för militära syften och hur beskrivningar av bin påverkas av kulturella föreställningar.

Bin sägs vara det mest omskrivna djuret efter människan. Böckerna i Den politiska biodlarens bibliotek illustrerar hur vi historiskt projicerat våra kulturella ideal på bisamhället: från att använda bisamhället som ett bevis för nyttan av en stark ledare, till dagens mer demokratiska idéer om kollektivt beslutsfattande.

Utställningen är en del av Utlöparna, ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Under tallarna och Art Lab Gnesta.

Läs utställningstexten