Öppen inbjudan till Art Lab Gnestas residencyprogram 2015-2016

Publicerad: 23 juni, 2015
Öppen inbjudan till Art Lab Gnestas residencyprogram 2015-2016

Hägerstens Botaniska Trädgård undersöker ett träsk i Gnesta. Foto: Norna Molin

Villkoren för de som verkar inom och utanför den urbana kontexten ser idag väldigt olika ut, och frågor om stad och land har blivit ett allt viktigt inslag i samhällsdiskussionen. Samtidigt är klimatförändringarna ett faktum, och kommer att påverka våra liv i allt högre grad framöver. Art Lab Gnesta har ända sedan starten 2010 haft målet att agera som en plattform för samtal kring miljö- och landsbygdsfrågor, och har möjliggjort flera konstnärliga nyproduktioner med konstnärer kring dessa frågeställningar. Nu bjuder vi in unga konstnärskap till denna konversation i vårt residencyprogram.

Om oss
Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Vi är intresserade av relationer mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. Med fötterna i det sörmländska stationssamhället Gnesta och med blicken fäst utåt är vi en plats för produktion, presentation och diskussion. Art Lab Gnesta är ett självorganiserat initiativ grundat 2010 som drivs av en styrelse som består av bl a konstnärer, curatorer och författare.

Urval
* Ditt konstnärsskap beror frågor om miljö, människa-natur eller stad-land
* Du har nyligen lämnat en konstnärlig utbildning och/eller är under 35 år
* Du verkar med bas i något av de nordiska eller baltiska länderna

Urvalet görs av ALG:s arbetsgrupp för residencyprogrammet och baseras på konstnärskapets nyckeltematiker, nyfikenhet för platsen samt förväntad möjlighet att tillgodogöra sig det vi erbjuder.

Vi erbjuder
* boende och ateljéplats hos Art Lab Gnesta i 2 månader
* stipendium om 1000 euro/månad
* ersättning av resekostnader t/r Gnesta
* produktionsmedel enl överenkommelse utifrån sökt projekt
* presentation av projektet enl överenskommelse

Utlysningen gäller vistelse för två konstnärer, den ena hösten/vintern 2015 och den andra 2016. Ansökningar mailas till caroline.malmstrom[a]artlabgnesta.se senast 15 augusti 2015. Skicka projektbeskrivning, CV med relevant dokumentation och gärna länkar till tidigare arbeten.

Residencyprogrammet möjliggörs med stöd av Kulturkontakt Nord.