Momentum Gnesta

I Momentum Gnesta möts nyanlända barn och unga, konstnärer, lokala aktörer och andra ur Gnestas befolkning  i gemensamma kulturaktiviteter.

I fem delprojekt samarbetar de med bl a teckning, odling, film, musik och slöjd, produktioner som presenteras i utställningar, festivaler, publikationer och filmer. I två seminarier utvecklas frågeställningar om hur vi på bäst sätt bygger samarbeten mellan konst- och kulturaktörer och nyanlända. Vi producerar också en film som dokumenterar projektet.

Projektet bygger ett lokalt nätverk som kan leva vidare långt efter projektets slut, och som utgår ifrån att alla kan bidra med något. Målet är att utveckla metoder för samhällen att tackla omvälvande förändringar genom att bygga på de kunskaper som redan finns, och de som tillkommer.

Projektet genomfördes 2016-2019 med stöd av Allmänna arvsfonden.

Aktiviteter i projektet