Saqbatomaten

Publicerad: 27 oktober, 2017
Saqbatomaten

Under 2016 började Art Lab Gnesta intressera sig för hur odlingskunskap på olika sätt kan demokratiseras och komma en större del av samhället tillhanda i en tid när globala företag med statligt stöd privatiserar och manipulerar grödor och verkar för att kriminalisera civil frö-tillverkning. Samma år träffade Art Lab Gnesta kemisten och odlaren Omar Sadek på Solbacka Asylboende. Omar är ursprungligen från Damascus-regionen i Syrien. Det gemensamma intresset för odling som Art Lab Gnesta och Omar möttes i har nu utvecklats till att bli en integrerad del av Art Lab Gnestas verksamhet. Våra första gemensamma samtal handlade om matproduktion, den korta Svenska sommaren och odlingsmarker i Syrien som på grund av kriget inte längre kan brukas. Samtalen ägde rum runt en odlingslåda i vilken en liten buskig tomatplanta omsorgsfullt hade stagats upp mot en pinne. Tillsammans med Omar har vi nu i snart ett år odlat tomater från hemorten Saqba. Fröerna har migrerat till Sverige och nu arbetar vi tillsammans för att de ska trivas och frodas i Gnesta.

Under 2017 har Saqbatomater flyttat in i villaträdgårdar, kolonilotter och på skolgårdar runt om i Gnesta. Ett arbete som skett i samarbete med skolklasser, tjänstemän, en intresserad allmänhet och syriska hobby- och yrkesodlare boende i Gnesta. Tillsammans försöker vi få den svenska myllan att bereda plats för vår nya tomatsort.

Vårt gemensamma mål är att formulera och skriva in en ny grönsakssort i vår Svenska fröbank och odlingshistoria: Sörmländsk Saqbatomat.

 


Tips:

Läs artikel med Omar Sadek i Fält nr 8