Taklagsfest

Publicerad: 21 november, 2017
Taklagsfest

Illustration: Martin Ander

26/11 kl 13-15
Plats: Vårdinge Kyrkby 8, 153 96, Mölnbo

Var med och fira när vi lägger taket på det nybyggda undantaget!

Under året har Art Lab Gnesta arbetat med projektet Det nya undantaget, en lösning på några av de samtida utmaningar som genomsyrar svensk arbets- och bostadsmarknad; ett specialritat attefallshus som kan uppföras i villaträdgårdar för att erbjuda bostad och arbete åt en människa som nyligen kommit till Sverige!

Första huset började byggas under sommaren och nu har det blivit dags att lägga på taket. Vi vill därför bjuda över alla på svensk-syriskt taklags-fika den 26:e november!


Mer om Det nya undantaget

Förr i Sverige var det vanligt att i förtid skifta arv på gårdar för att låta den nya generationen driva jordbruket vidare. Ett mindre hus byggdes då på gården (undantaget) och ett kontrakt skrevs mellan generationerna om att de äldre skulle ha rätt att bo kvar livet ut. Ett arrangemang som syftat till att frigöra den potential som låg i marken och samtidigt värna om den äldre generationen. Ett slags pensionssystem innan ett sådant fanns.

I Det nya undantaget vill Art Lab Gnesta bygga vidare på denna svenska traditionen av smarta sociala lösningar på samhällsproblem. Genom att kombinera den outnyttjade potential som vilar i villaträdgårdar med den rådande situationen för många människor som nyligen kommit till Sverige vill Art Lab Gnesta möta de samtida utmaningar som genomsyrar svensk arbets- och bostadsmarknad. Under 2017-2018 producerar Art Lab Gnesta därför tillsammans med Gnesta kommun och Länsstyrelsen en rapport om projektet för att sprida kunskap, erfarenheter och metoder och på så vis möjliggöra att fler undantag görs och uppförs i Sörmland och Sverige.