Nohome as a Pattern of Life

Publicerad: 10 september, 2016
Nohome as a Pattern of Life

Home Sweet Home, Diana Jabi

24 september – 6 november 2016

Curator: Abir Boukhari
Konstnärer: Al Fadhil, Muhammad Ali, Nisrine Boukhari, Aissa Deebi, Mafune Gonjo, Cecilia Hultman, Diana Jabi, Elena Luptak, Alfredo De Stefano och Laura Tynan.

Ett hem är en plats där någon bor. Begreppet hem ger känslan av tillhörighet, trygghet, skydd, minnen och hopp; det ger husrum åt våra drömmar och framtid. Huset förändras med dem som bor där, det är ett näste för det förflutna, nutiden och våra framtidsplaner.

Men vad händer när hemkänslan förstörs; hur påverkar det vår förmåga att bevara det förflutna, se framtiden, känna samhörighet med en plats? Vad betyder det för vår identitet? Vad innebär det att ”känna sig hemma” eller ”inte känna sig hemma”?

Behöver vi den här stabiliteten för att blomstra eller kan ibland förlusten av den tvinga oss att bli mer kreativa för att överleva, upptäcka vad som är väsentligt i livet och för att omdefiniera grundvalarna för vår existens?

Allt fler människor har erfarenhet av ”nohome” – att vara utan ett hem. Många tvingas lämna sitt hem och sitt land på grund av krig, konflikter eller ekonomiska svårigheter, andra väljer att lämna det för en bättre framtid medan vissa finner det meningsfullt att leva nomadiskt.

Inspireras de av Baudelaires ord ”att vara hemifrån och trots det känna sig hemma överallt”, eller delar de Gaston Bachelards tankar ”jag ska säga: huset är en tillflyktsort för dagdrömmeri, huset skyddar drömmaren och huset möjliggör att man kan drömma i fred.”

Abir Boukhari

Utställningen är öppen fredag-söndag kl 12-16.