Konstnärer i rörelse – samtal om delande, öppenhet och (om)fördelning av resurser

Publicerad: 31 mars, 2017
Konstnärer i rörelse – samtal om delande, öppenhet och (om)fördelning av resurser

Ett heldagsseminarium, lördag 22 april kl 10-16 på Art Lab Gnesta

De senaste åren har flera initiativ tagits till att öppna upp konstfältets strukturer för nyanlända konstnärer. Nu bjuder Art Lab Gnesta in till ett seminarium för att presentera, diskutera och utvärdera hur konstnärer som nyligen kommit till Sverige kan få möjlighet att fortsätta utföra och utvecklas i sitt arbete genom att ges tillgång till de nätverk och resurser som redan finns.

Vilka intressen och behov finns hos konstnärer som nu ska etablera sig i Sverige? Hur kan mindre platser för produktion och presentation av konst dela med sig? Vilket socialt, juridiskt och politiskt motstånd möter våra kollegor och hur kan vi tillsammans arbeta för att förändra detta? Kan vi med kunskap och erfarenhet om att tillvaron för många är oviss ändå lägga grunden för ett nätverk som ger tillgång till en konstnärlig kontext och ett kollegialt nätverk i hela sverige?

Seminariet vänder sig till konstnärer, organisationer och nätverk som har intresse och erfarenhet av eller söker kunskap om att arbeta för att öppna upp konstfältet för nyanlända kollegor.

Deltagande är kostnadsfritt och lunch ingår, anmäl dig till: sebastian.dahlqvist@artlabgnesta.se


Seminariet är planerat av Caroline Malmström och Sebastian Dahlqvist och genomförs som en del av Momentum Gnesta, ett flerårigt projekt inom vilket nyanlända barn och unga, konstnärer, lokala aktörer och andra boende i Gnesta möts i gemensamma konst- och kulturprojekt.