Öppet samtal om kulturens framtid i Gnesta

Publicerad: 23 mars, 2017
Öppet samtal om kulturens framtid i Gnesta

Lördag 29 april kl 12-14 på Gnesta Bibliotek.

I Gnesta kommun finns, den lilla storleken till trots, ett oerhört rikt kulturutbud som till stora delar bärs upp av det fria kulturlivet.

Kommunen saknar en egen kulturplan, och hänvisar till att man följer den regionala kulturplanen. I Kulturklyftan 2016 – Kulturnyheternas granskning av fördelning av kulturmedel i landets kommuner, hamnar Gnesta på plats 253 av landets 290 kommuner. Efter förra valet lades kulturnämnden ner, och kulturfrågorna tas nu istället upp i kommunstyrelsen.

Vi, representanter från Gnestas fria kulturliv, vill förstå mer av vad de olika partierna i kommunen har för ståndpunkter i frågor som rör kulturen i Gnesta. Därför bjuder vi nu in partiföreträdare till ett samtal för att gemensamt diskutera målsättningar och möjligheter för kulturen i Gnesta.

Vilka mål finns det för att det rika kulturlivet här ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till både kommunens medborgare och bilden av kommunen? Hur ser de olika partierna på kulturens roll i samhället, och vad kan kulturen bidra med just i Gnesta? Hur kan relationen mellan beslutsfattare och de fria kulturaktörerna stärkas ytterligare?

Som moderator för mötet har vi bjudit in Per Hasselberg, han är konstnär och verksamhetsledare på Folkrörelsernas Konstfrämjande. I båda rollerna är konsten ett sätt att tänka OM samhället och Hasselberg gör nästan uteslutande kollektiva verk. Ett exempel är Konsthall C i Hökarängen, ett offentligt konstverk som knyter samman lokala och globala frågor vilket bla resulterat i Hållbara Hökarängen.

Välkommen till mötet önskar Art Lab Gnesta, Långsjö teater, Vår lokal och många fler av Gnestas aktiva kulturföreningar!