Väntan

Publicerad: 26 augusti, 2016
Väntan

26 november – 3 december 2016

Med arbeten av Nour Omar Dabet, Lawrence Dabet, Rashima Kigundu, Mazyad Bakkayeh, Ahmad Tajik, Akbar Gholami, Bala Akbar och Lejla Afari under ledning av Gisela Tingström och Bissa Abelli.

Under sommaren har en grupp boende på Solbacka integrationscenter utanför Gnesta träffat konstnären Gisela Tingström för gemensamt arbete i textila tekniker. Samtalen har ofta rört sig kring väntan – väntan på överfarter i mörka vatten, väntan på efterlämnade släktingar, väntan på asylbesked. Även projektet har inneburit väntan: på deltagare som inte dök upp, på transporter.

Gruppen har diskuterat förväntningar på det nya livet, men också vad som krävs för att bli en del av det svenska samhället. Någon är glad för ett eget rum, lite fickpengar och ett arbete som innebär omtanke om andra. En annan väntar på sina barn och planerar för en framtid tillsammans med dem. Ytterligare någon annan vill kunna fortsätta sitt gamla yrkesliv.

Nu presenteras gruppens arbeten som en del av Gnesta konstrunda 2016.

Projektet är en del av Art Lab Gnestas projekt Momentum Gnesta, och har genomförts med stöd av Allmänna arvsfonden.