Granbarkborre­tapeten

Publicerad: 30 april, 2021
Granbarkborre­tapeten

Konstverket Granbarkborretapeten har tagits fram av ungdomar från Sörmland under ledning av Art Lab Gnesta. Verket består av en tapet tryckt med limfärg på återvunnet papper som speglar granbarkborrens mönster. Under sommaren kommer den att finnas till försäljning i gårdsbutiken vid Nynäs slott.

Efter de senaste årens torra somrar har granbarkborren synts allt oftare – både i skogen och i klimatdebatten. Den lilla borren är en av de insekter som gör mest skada i de täta granskogarna, och det moderna skogsbrukets monokultur har i kombination med ett varmare och torrare klimat lett till stora angrepp.

Squid Squad är Art Lab Gnestas projekt för konst- och klimatintresserade ungdomar. Tillsammans arbetar vi för att lära oss mer om de globala skiften vi står mitt i, genom att kombinera olika sorts kunskap. Vi har närmat oss granbarkborren genom fältstudier i skogen tillsammans med Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta, för att sedan spegla borrens mönster genom att teckna tillsammans. Istället för att gå i konflikt med den ville vi hitta andra sätt att förstå granbarkborrens budskap. Resultatet är en tapet som vill påminna om människans avtryck på allt annat som lever.

Tapeten är tryckt hos Lim & handtryck på “Rosenmaskinen” som tillverkades sent 1800-tal. De särskilt framtagna limfärgerna går i nyanser som associerar till bark och kåda. Granens svar på borrarnas angrepp är nämligen att släppa ut mängder med kåda i ett försök att dränka borrarna. Ofta brukar det dock vara försent.

Lagom till att granbarkborren vaknar för att börja svärma kommer tapeten att säljas i en begränsad upplaga, i gårdsbutiken vid Nynäs slott. Överskottet går till Naturskyddsföreningens arbete.

Presentationen av Granbarkborretapeten på Nynäs är en första del av ett längre samarbete mellan Art Lab Gnesta och Nynäs slott, där konstnärer bjuds in att producera nya konstverk utifrån landskapet, naturreservatet och de lager av historia som finns på Nynäs.