Samtal om Mechtild från Magdeburg med Åsa Norman och Jonna Bornemark

Publicerad: 8 mars, 2019
Samtal om Mechtild från Magdeburg med Åsa Norman och Jonna Bornemark

Foto: del av Solen skiner olika beroende på vädret, 2018 - Åsa Norman

Söndag 17 mars kl 16 – Fri entré

Åsa Norman, konstnär, Jonna Bornemark, filosof och Caroline Malmström, Art Lab Gnesta samtalar utifrån utställningen ”Solen skiner olika beroende på vädret” och Bornemarks bok “Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechthild av Magdeburg” från 2015.

Utställningens titel är ett citat av den medeltida mystikern Mechthild von Magdeburg. Hon levde i Tyskland under 1200-talet som begin, i en typ av klosterliknande gemenskap med andra kvinnor, inriktad på bön och social verksamhet. I de sju böcker som utgör Gudomens strömmande ljus undersöker Mechthild hur relationen till Gud kunde ge kraft att gå emot samtidens makthierarkier för att leva ett annat liv än det förväntade. På så sätt utvecklade hon en intim och egen relation till det gudomliga – en relation som undersökte vad en människa är, vad det gudomliga är och vad kärlek är. I en mångmateriell installation med broderier, applikationer och ett 8×8 m stort draperi leker konstnären med tanken på de progressiva rörelser och platser som formades som motstånd mot det hårda samhällsklimatet under den här tiden.

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och kroppslighet. 2015 gav hon ut boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Samtalet förs på svenska.


Läs mer om utställningen:
Solen skiner olika beroende på vädret