Release av ”Kritiken i den nya offentligheten”

Publicerad: 8 mars, 2019
Release av ”Kritiken i den nya offentligheten”

Fredag 15 mars 2019, kl. 17:00–19:00

Den aktuella antologin ”Kritiken i den nya offentligheten” ställer sig frågan om vi står inför slutet på ett kritiskt tidevarv. Bokens redaktör, Magnus William-Olsson, och en av de medverkade, Axel Andersson, kommer till Art Lab Gnesta för ett samtal om kritiken i allmänhet och kritiken utanför de större städerna i synnerhet. Det är nu ett faktum att den nya offentligheten har ritat om Sveriges mediala karta. I en negativ bemärkelse har mycket av den regionala kritiken försvunnit. Men det har också skapats möjligheter som väntar på att fångas för de som vågar tänka i nya banor. Om den nya offentligheten har en frontlinje så går det inte i innerstaden, utan på orter som Gnesta.

Soppa finns till självkostnadspris, och boken till specialpris.

Ur antologins förord:

”Kritiken är ett spöke. Kritiken är en bastard. Den går genom alla väggar och uppträder lika självklart i sjabbiga källarlokaler som framför spegeln efter en tung natt, i filosofiska avhandlingar, politiska teaterföreställningar och juridiska utredningar. Men den är också ett fundament. Det är tack vara det kritiska tänkandet och handlandet vi kan göra anspråk att ha trätt ut ur vår »självförvållade omyndighet«, för att tala med Immanuel Kants definition av upplysning. Från förskolan till ålderdomshemmet inskärps i oss vikten av att vara kritiska. Ja vi lever alltfort i det Kant redan 1781 kallade »kritikens egentliga tidsålder«. Det genomsyrar hela samhället. Det är bara att konstatera: Som moderna medborgare beror vi av kritiken, ungefär till den grad som vår kroppshållning beror av skelettet. Men tänk om denna era, kritikens tidsålder, nu går mot sitt slut? Tänk om skelettet vittrat och vi är på väg att falla samman i små högar av hud och kött och hjärna? Hur ska det då gå med den myndighet upplysningen anförtrodde oss?”

Medverkar i antologin gör, utöver Magnus och Axel, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Pamela Schultz Nybacka, Jesper Olsson, Leif Dahlberg, Carin Franzén, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Anneli Dufva och Tatjana Brandt.

 

Arrangeras av: Kritiklabbet och Art Lab Gnesta.