Utställning med Gnesta konstnärliga ungdomsråd

Publicerad: 24 maj, 2014
Utställning med Gnesta konstnärliga ungdomsråd

26 maj – 29 juni 2014

2013 startades Gnesta Konstnärliga ungdomsråd (GKU) av Art Lab Gnesta. Genom GKU vill vi öka delaktigheten för unga inom kulturlivet och undersöka frågor om identitet kopplat till orten Gnesta. Hur kan ortens unga vara med och påverka Gnestas utveckling? Ungdomarna i GKU har tillsammans med professionella konstnärer genomfört olika konstnärliga produktioner. I utställningen presenteras ett antal arbeten som kommit till det senaste året.

Identity Symphony vol 1 – Ronnit Hasson
”I likhet med musik, är film en rytm som talar direkt till våra känslor.”

I november förra året sammanfördes åtta ungdomar med konstnären Ronnit Hasson. Tillsammans tog de fram närgångna frågor och en intervjumetod som skulle visa på de uttryck och ordlösa stunder som är med och definierar oss som människor.

När gruppen var överens om vilka frågor som skulle användas började inspelningarna. Genom att registrera deltagarnas kroppsuttryck med filmkameran försökte Ronnit få grepp om vad som särskilt definierade varje person. Sambandet spårades, och när dessa avtryck ställdes emot varandra uppstod en ny berättelse.

Titeln Identity Symphony vol 1 anspelar på filmens musikaliska egenskaper. Eftersom betraktaren inte hör vilka frågor som ställs, möter vi här lösryckta känslouttryck och idéer som med varsam klippning tillsammans bildar en symfoni. Verket har producerats specifikt för GKU och är en del av ett pågående arbete som kommer att utvecklas tillsammans med olika grupper framöver.

Ronnit Hasson är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har tidigare ställt ut på bl a Kulturhuset, Moderna museet och Miami Art Museum Contemporaries. Hos GKU har hon också varit handledare för Julia Rubulis, Emma Norlin, Fredrik Olof Eriksson och Maja Nordblad.

Tack till Fredrik, Frida, Emma, Sanna, Maja, Wilhelm, Julia och Anastasia.

Utan titel – Maja Nordblom
I en bassäng ligger en oskarp kropp och pendlar mellan mag- och ryggläge. Den stilla stämningen är både rofylld och kuslig. Har kroppen varit utsatt för något? Eller är det omslutande vattnet en skyddande barriär, som i en livmoder?  Genom ett intresse för känslan av otrygghet började Maja Nordblom att arbeta med video: ” När jag först kom på idén med det här projektet var det en rörlig bild som dök upp i mitt huvud, och då var video det enda jag kunde tänka mig att arbeta med.”

Maja Nordblom läser just nu första året på måleri- och skulpturutbildningen vid Vårdinge by folkhögskola.

Psykos Symfoni – Fredrik Olof Eriksson
Fredrik Olof Eriksson både förvränger och gestaltar verkligheten. Här tar en inre, surrealistisk värld form i ett rastlöst självporträtt. Bakom arbetet finns tankar om kreativitet, om hur saker bryts ner och återföds, men också inspirationskällor som konstnären Jean-Michel Basquiat. ”När allting har förstörts finns det så mycket plats för att skapa nytt.”

Fredrik Olof Eriksson läser just nu sista året på måleri- och skulpturutbildningen vid Vårdinge by folkhögskola.

Chia – Emma Norlin och Julia Rubulis
Arbetet med Chia började som en lek, men blev så småningom mer och mer organiserat. Diskussioner om hur kreativitet fungerar ligger till grund för verket, som genom sina abstrakta rörelser vill gestalta ett inre liv. “Tankar som flyter, tankar som skakas om, tankar som är som frön som gror i ens hjärna. Var kommer de ifrån? Och kan man spara på dem?”

Emma Norlin läser första året vid konst- och hantverkslinjen, Julia Rubulis sista året på måleri- och skulpturutbildningen, båda vid Vårdinge by folkhögskola.

Spill – Sanna Svala Lundberg
I sina fotografier bygger Sanna Lundberg upp nya, rymdlika världar med hjälp av upphittat och insamlat spillmaterial. Där placerar hon siluetter av en kropp som verkar närmast tyngdlös. Genom en målmedveten användning av ljus och mörker blir plötsligt allt material levande. “Jag jobbar med tankebanor och spill, ett bakhuvud så tungt av idéer och kom ihåg.”

Sanna Lundberg läser just nu sista året på måleri- och skulpturutbildningen vid Vårdinge by folkhögskola.


Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 12-16, t o m 29 juni.

Arbetet har skett i samtal med arbetsgruppen för Gnesta konstnärliga ungdomsråd: Erik Rören, Signe Johannessen och Caroline Malmström. Teknisk support: Peter Olsén.