Perspektivstolar – Gaston Bertin och Alvaro Campo

Publicerad: 25 maj, 2014
Perspektivstolar – Gaston Bertin och Alvaro Campo

Perspektivstolar, 2014
Gaston Bertin och Alvaro Campo –  [DPRS]

Konstnärerna Gaston Bertin och Alvaro Campo bjöds in av Art Lab Gnesta för ett tillfälligt projekt som syftar till att synliggöra det föränderliga i Gnesta, och för att uppmuntra diskussion och delaktighet kring det.

En perspektivstol är en skulptur utformad för att ge en ny utblick genom att lyfta betraktaren över sitt vardagsperspektiv. Vända mot varandra ger de utrymme för dialog. Dialog och fysisk förflyttning är två olika sätt att komma fram till nya perspektiv.

Stolarna kan användas för en paus i din vardag  eller för att reflektera kring miljön som omger dig.

[DPRS] – Department of Perception and Representation of Space – är ett samarbete mellan Gaston Bertin och Alvaro Campo. Projektet kommer från ett gemensamt intresse för konst som undersöker tid och rum, och en önskan att skapa en experimentell plattform för att behandla dessa frågor.

”Vi har gjort och placerat stolarna här som en symbol för de förändringar som sker i Gnesta.”

De nya perspektiv och förslag på Gnestas offentliga rum som uppstår genom mötet med Perspektivstolarna kan lämnas som medborgarförslag till Gnesta kommun eller skickas till info@artlabgnesta.se.