Materialguide

Förhistoriska grottmålningar från Cueva de las Manos, Argentina
(Bilden lånad från Wikimedia Commons. Tack!)

Välkommen till Green Labs Materialguide!

OBS: Denna sida publicerades 2013, som en del av projektet Green lab.

Vi har tyvärr ej längre möjlighet att svara på frågor kring materialval eller vart man får tag i dessa. Men du är välkommen att läsa materialet i denna guide.

Projektet Green Lab drivs av Art Lab Gnesta utifrån övertygelsen att en medveten uppmärksamhet på processer och material inte bara kan skapa en hållbar framtid, utan också nya konstnärliga uttryck. Vi vill därför uppmuntra till egna experiment och kunskapsutbyte!
Den förändring som är absolut nödvändig inom konstproduktionen ligger framför allt i konstnärernas, konstskolornas och uppdragsgivarnas händer. Kompetenshöjning och kritiskt tänkande är av största vikt inom alla tre områdena; exempelvis bör konstnären tänka kritiskt, och ställa frågor och krav på sin återförsäljare; konstskolorna bör lära ut hållbara metoder så att konstnärskåren i framtiden får bättre förutsättningar att göra kloka val; och uppdragsgivaren bör inkludera – och budgetera för! – miljöperspektiv i sin beställning.

Här i Green Labs Materialguide samlar vi information och kontaktuppgifter som hjälper dig som ”grön” konstproducent att hitta dina material – och kunskaperna att använda dem. Materialguiden är uppdelad i två avsnitt:
MATERIALGUIDE/SKULPTUR
– sammanställd av Erik Rören – och
MATERIALGUIDE/MÅLERI
– sammanställd av Helena Hildur W.

Längst ned på denna sida hittar du en gemensam lista på kontakter, länkar och litteratur. Men först kommer tre punkter som angår alla:

  • Marknadens miljöansvar är ett viktigt område där det mesta återstår att göra. Samvetsgranna tillverkare och återförsäljare ger självklart tydlig, lättillgänglig och relevant miljöinformation om sina produkter – sätt press på branschen genom att fråga efter sådan, där den inte finns!

  • Källsortering/återvinning är en viktig aspekt av alla verksamheter. Olika kommuner har olika rutiner; ta reda på vad som gäller där du verkar. För information om särskilda material, gå vidare till MATERIALGUIDE/SKULPTUR, respektive MATERIALGUIDE/MÅLERI!

  • Petroleum (eller råolja) är råvaran till en stor mängd kemiska produkter, t ex bensin och andra bränslen, asfalt, oljor och lösningsmedel samt många olika slags plaster. Petroleumbaserade konstnärsmaterial finns både inom skulptur och måleri. Förutom att råoljan är en begränsad naturresurs, så har den allvarliga konsekvenser för miljö och hälsa i alla led: utvinning, bearbetning, transporter, användning och återvinning. Green Lab rekommenderar därför att man istället använder alternativa material, så ofta det är möjligt. Om fullgoda alternativ saknas, bör man istället vara uppmärksam på materialåtgång, arbetsmetoder och källsortering/återvinning. När ett konstnärsmaterial är petroleumbaserat, så framgår detta i Materialguiden.

Härifrån kan du klicka dig vidare till

MATERIALGUIDE/SKULPTUR

eller

MATERIALGUIDE/MÅLERI

Besök också  Green Lab-bloggen och  Green Lab på facebook för att ta del av aktuella erfarenheter och pågående diskussioner!

Länkar

Producenter:
Allbäck Linoljeprodukter AB

Färgbygge AB
Färgriket AB
Ottosson Färgmakeri AB
Wibo Färg AB

Återförsäljare:
Konstnärernas Centralköp

Övriga:
Skansens receptbank
Svanen miljömärkning

Litteratur

Atlantis stora handbok i måleri, teckning och grafik (flera författare), Atlantis förlag 1979.

Björn Hallström, Måleriets material, Wahlström & Widstrand 1986.

Yngve Hande, Målarens medel och metoder, Bonniers 1974.

Domenico Inganni, Stuckatörens hemligheter: handledning i olika muraltekniker jämte en kort levnadsbeskrivning, Forum/Konstakademien 1979.

Domenico Inganni, Skulptörens hantverk: handledning i olika tekniker jämte några lärorika historier, Forum 1982.

Milis Ivarsson och Frida Hafverstein, Jordens färg: om jordpigment i äggoljetempera, Av Jord Förlag 2005

Joanne Mattera, The Art of Encaustic Painting: Contemporary Expression in the Ancient Medium of Pigmented Wax, Watson-Guptill 2001.

Pontus Tunander och Ingemar Tunander, Dekorativ målning: marmorering, ådring, schablonmålning, ICA-förlaget 1988.

Pontus Tunander och Lena Nessle, Skönt målat. Dekorationsmåleriet genom tiderna, ICA-förlaget 1995.

Pontus Tunander, Målning och träskydd: en praktisk rådbok, ICA-förlaget 1996.

Pontus Tunander, Förgyllning, Signum förlag 1997.

Pontus Tunander och Arne Bäck, Marmorering och ådring: förlagor för dekorationsmålning, ICA-förlaget 1998.