Green Lab

Green Lab genomfördes 2012-2013 utifrån övertygelsen att en medveten uppmärksamhet på processer och material inte bara kan skapa en hållbar framtid, utan också nya konstnärliga uttryck. Målet var att uppmuntra till egna experiment och kunskapsutbyte. Projektet resulterade i en webbaserad materialguide, seminariet Grönt ljus på konsten på Liljevalchs och ett kompendium.

I Green Labs Materialguide för måleri respektive skulptur har vi samlat vi information och kontaktuppgifter som hjälper dig som ”grön” konstproducent att hitta dina material – och kunskaperna att använda dem.