Holmens fröbank har öppnat!

Publicerad: 28 april, 2022
Holmens fröbank har öppnat!

Som en del av Holmenprojektet odlar vi på Art Lab Gnesta tillsammans med våra holmen grannar. Vi har anlagt en gemensamhetsodling ute på holmens ödetomt bakom vårt gamla bryggeri hus och förkultiveringen sker inne i vårt gemensamma växthus. Det spirar i odlings trågen i det varmare växthusklimatet.

Nu har även Holmens fröbank öppnat där grannar, Gnestabor och andra besökare kan sätta in och ta ut fröer efter behov. Holmens fröbank, gemensamhets odlingarna och hela det öppna växthuset fungerar som en tillitsövning, ett sätt att dela resurser i praktiken i en tid som präglas av klimatkollaps och stora utmaningar. Vi delar fröer, plantor och kunskap och håller gemensamma träffar där vi odlar, fermenterar och äter. Utanför växthuset växer nu en utomhusgrill och en jordkällare fram i samarbete med inbjudna konstnärer för vidare fördjupning och kultivering av våra gemensamma odlingar.