Holmenprojektet

På en ca 1 km2 liten holme mellan vattnet och järnvägen, med en varierad miljö med lång strandlinje, finns ett bostadsområde, en asfalterad parkeringsplats, en konsthall och en förväxt ödetomt. Snöbärsbuskar och pelargoner i krukor, insekter och småfåglar vistas här tillsammans med människor, husdjur och “skadedjur” som möss och silverfiskar. Människorna på platsen har olika uppfattningar om hur omsorg bör utövas här och vem platsen är till för. De har organiserat sig i form av en bostadsrättsförening, en konstförening och en lokal naturskyddsförening.

Vad händer med ett avgränsat offentligt rum om ett “vi” skapas som trotsar artspecifika gränser? Vilka organismer delar vi vår vardag med? Kan ett nytt offentligt rum uppstå om vi tänker in flera arter i den så kallade offentligheten? Projektets undersökande och genomförande kartlägger och lyfter fram arterna som ett gemensamt “vi”.

Ett planetärt förhållningssätt kräver av oss människor att vi omdefinierar våra levnadsmönster. Holmenprojektet vill undersöka hur vi kan etablera nya relationer mellan oss som samexisterar på Bryggeriholmen i Gnesta. Vilka effekter kan gemenskapande praktiker ha på en liten plats? I ett oerhört polariserat samhälle, vilka strategier är viktiga för att kunna leva tillsammans?

Inom ramen för projektet produceras nya konstverk av Mirko Nikolic & Marika Troili, Markakt (Sara Söderberg & Jenny Käll) samt Art Lab Gnesta i samarbete med Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta och Brf Bryggeriholmen 1. Projektet presenteras under våren 2022.

Mirko Nikolic vid jordkällaren på Bryggeriholmen. Foto: Caroline Malmström