Felens morfologi – Malin Franzén 

Publicerad: 18 september, 2020
Felens morfologi – Malin Franzén 

Malin Franzén

17 april-23 maj, 2021 går det att besöka utställningen i dess nya version. Läs mer här

Utställningen visades i sin första version: 3/10-15/11 2020.


Utställningen Felens morfologi bygger på ett flerårigt arbete där konstnären Malin Franzén intresserat sig för kunskapssökande processer inom områden som botanik, boktryck och naturvård, och själva gestaltningen av dessa resultat. De nyproducerade konstverken zoomar in på de “fel” som uppstår, då de erbjuder en större bild och bibehåller spänningarna i sökandet efter svar. Digitala glitchar, muterade växter, trasiga naturtryck och bortforslat växtmaterial är några av de fel som samlats in. Här undersöker konstnären deras egna inneboende kvaliteter och logik, deras form och relationer.

Sedan 2018 har Malin Franzén återkommit till Art Lab Gnesta, och rest till Goa, Indien inom ramen för vårt projekt Swamp Storytelling för ett samarbete med den indiska forskargruppen Earth CoLab. Arbetet har följt både konventionellt vetenskapliga och mer alternativa metoder från bland andra Johan Wolfgang von Goethe, växtmorfologen och filosofen Agnes Arber,  antroposofin och Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta.

Den mångfald av kopplingar, impulser och uttryck som projektet givit upphov till visas nu i den hittills största presentationen av Malin Franzéns arbete. I utställningsrummen fyllda av träsnitt, nykokt växtbläck, handbundna böcker, videoverk och skulpturala element anas det underliggande intresset för kunskapens gränser, och samtidigt dess omöjlighet – som i sin tur öppnar upp för en förundran över det mystiska och ogripbara.

Utställningstext (pdf)

14/11 kl 12-14.30 Diken, slussar och kvadrater. Välkommen till en dag av samtal och undersökningar utifrån utställningen Felens morfologi av Malin Franzén. Läs mer


Tack till Adam Adobati och Hans Rydberg (Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta), Savita Avicienna, Adrian Roche och Danika Tavora (Earth CoLab), Rod och Chris Mulvey (Huntingdon Rd 52), Henrik Jönsson (Sainsbury Laboratory), Colin T. Clarkson (Cambridge University Library), Rosalind Grooms (Cambridge University Press Archive), Anne Thomson (Newnham College Archive), Anna Lantz (Hagströmerbiblioteket), Artur Granstedt (Biodynamiska forskningsinstitutet), Lars Kjellenberg (Örjanskolan Ytterjärna), Philip Gerlee (Chalmers Tekniska Högskola), Axel Andersson (Författare), Ina Marie Winther Åshaug och Grim Dellsén (Göteborgs Universitet Team Digitalisering), Ann-Charlotte Enocksson (KKV-b stora grafiken), Marco di Bella (Associazione Culturale Mali Caratteri), Maura C Flannery (Professor Emeritus, St. John’s University, New York).


Produktionen är möjliggjord med stöd av Konstnärsnämnden Iaspis, Svenska institutet Create in Residence samt Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Si - Swedish Institute