Scener, härifrån

Publicerad: 23 november, 2018
Scener, härifrån

Ur videoverk av Sebastian Dahlqvist.

8 december 2018 – 20 januari 2019
Utställningen är öppen fredagar, lördagar och söndagar kl 12-16.

Sebastian Dahlqvist i samarbete med Kerstin Altåker, Inger Bergman, Benny Damgaard, Johanna Herman Lundberg, Dinis Machado och Lina Lundquist.

Utställningen Scener, härifrån lyfter fram berättelser från Gnesta och undersöker hur lokalhistoria kan formuleras och förmedlas på nya sätt. Sedan första besöket i Gnesta 2016 har konstnären Sebastian Dahlqvist arbetat med att leta fram berättelser från platsen som illustrerar större samhällsomvandlingar. Vissa av dem kommer ur olika arkiv, andra från stadsbilden, ytterligare andra är helt försvunna och har kunnat kartläggas i möten med människor som bott här länge.

Tillsammans med inbjudna konstnärer och personer har Sebastian Dahlqvist arbetar aktivt med den gamla tvålfabriken, den nedlagda folkparken, Bryggeriholmen (där Art Lab Gnesta är beläget) och den tidigare telefonstationen. I olika delar närmar sig utställningen frågor om med vilka medel och teknologier historien skrivs, i vems namn och för vilka ändamål. Utställningens delar och riktningar bildar tillsammans ett flerstämmigt sökande – inte efter en sammanhållen riktning utan efter en oavbruten rörelse.