Arts Organizations Out of Office

– Dealing with Changing Political Landscapes

Under 2018 initieras ett nordiskt nätverk för självorganiserade konstinitiativ för ett proaktivt arbete i relation till samtida politiska utmaningar.

I ett föränderligt politiskt landskap och med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd. Vad händer när den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som organisationen traditionellt förlitat sig på kanske plötsligt dras in? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?

AOOO har initierats av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet. Nätverket samlar självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden. Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill nätverket nna nya strategier, skapa motståndskraft och arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot våra verksamheter står inför. Under 2018-2019 genomför nätverket tre olika möten i norden, utforskar nya strategier och lägger grunden för ett långsiktigt växande nätverk.

Under tre tillfällen 2018-2019 samlar Konstfrämjandet och Art Lab Gnesta andra aktörer för dessa diskussioner och utveckla parallellt egna strategier för en långsiktig hållbarhet.

Första nätverksträffen ägde rum den 3 maj 2018 på Iaspis i Stockholm.

 

Genomförs med stöd av Nordisk Kulturkontakt.

15/9 – AOOO Nätverksträff #2

– How do we create resilience?

På HIAP i Helsingfors, 15 september kl 10.00-18.00

Läs mer

Arts Organizations Out of Office