Ett förändrat konstfält – överlevnadsstrategier och motstånd

Publicerad: 1 februari, 2020
Ett förändrat konstfält – överlevnadsstrategier och motstånd

Folk och kultur, 2020

Föreläsning på Folk och Kultur, 2020-02-05.

I samband med Folk & Kultur 2020 blev Art Lab Gnesta och Folkrörelsernas Konstfrämjande inbjudna av bidragsgivaren Nordisk Kulturkontakt att berätta mer om det pågående arbetet med att utveckla nätverket AOOO. Delar av föreläsningen återpublicerades i Nordiska Ministerrådets tidning och nådde på så vis många kollegor runt om i norden.

Hur har de senaste årens politiska utveckling i Europa påverkat situationen för mindre aktörer inom konstfältet och hur hänger de samman med andra politiska inskränkningar? Vilka allianser behöver etableras för att säkra inte bara konstens handlingsutrymme, utan allas demokratiska rättigheter? Presentationen utgår från nätverket AOOO som initierats av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Art Lab Gnesta. Nätverket samlar små och självorganiserade konstaktörer i Norden för att tillsammans med kollegor från andra delar av världen utveckla strategier för att stärka vår gemensamma motstånds- och handlingskraft.