Vad växer på Bryggeriholmen? Workshop i cyanotopi

Publicerad: 24 juni, 2020
Vad växer på Bryggeriholmen? Workshop i cyanotopi

Papaver Rhoes - Anna Atkins, 1845

Fredag 14 augusti kl 13-16
Art Lab Gnesta

Anna Atkins föddes 1799 och var en engelsk botaniker och fotograf. Hennes bok ”Photopgraphs of British Algae: Cyanotype Impressions” från 1843 var den första boken någonsin som innehöll fotografier. Metoden hon använde sig av kallas cyanotopi, och är ett sätt att exponera foton med hjälp av solljus.

I workshopen testar vi att genom cyanotopi framkalla bilder av de växter vi hittar runtomkring oss. Hur ser den biologiska mångfalden ut på Bryggeriholmen? Vad växer vilt, vad är planterat och vilka krukväxter är populära här? Tillsammans försöker vi lära känna den hyperlokala biotopen och påbörja en större kartläggning av vad som lever intill oss.

Squid squad är för dig mellan ca 13-25 år i eller runtom Gnesta som är intresserad av klimatfrågor och konst.

Workshopen är gratis, men vi har ett begränsat antal platser.

Föranmäl till caroline.malmstrom@artlabgnesta.se senast 10 augusti.