Art Lab Gnesta på Folk & Kultur 2020

Publicerad: 10 januari, 2020
Art Lab Gnesta på Folk & Kultur 2020

Folk och kulturUnder den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden Folk & kultur, medverkar Art Lab Gnesta med två programpunkter:

Onsdag 5/2 kl 16-17
Ett förändrat konstfält – överlevnadsstrategier och motstånd
Hur har de senaste årens politiska utveckling i Europa påverkat situationen för mindre aktörer inom konstfältet och hur hänger de samman med andra politiska inskränkningar? Vilka allianser behöver etableras för att säkra inte bara konstens handlingsutrymme, utan allas demokratiska rättigheter? Presentationen utgår från nätverket AOOO som initierats av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet samlar små och självorganiserade konstaktörer i Norden för att tillsammans med kollegor från andra delar av världen utveckla strategier för att stärka vår gemensamma motstånds- och handlingskraft. Lär mer på folkochkultur.se

Fredag 7/2 kl 11.30-12.30
Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält
Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält bjuder in till ett samtal om byråkrati, förändring och konstpolitik. Projektet är initierat av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet Stockholm. Lär mer på folkochkultur.se