Vi ser fram emot 2020 tillsammans med er alla!

Publicerad: 23 december, 2019
Vi ser fram emot  2020 tillsammans med er alla!

Träskfingersvamp

Träskfingersvamp

2019 har teamet på Art Lab Gnesta utökats med flera aktörer. Ett nytillskott är bokskorpionen, som trivs bra bland äldre böcker där den skyddar litteraturen från olika skadedjur. Träskfingersvampen (Clavaria argillacea var. sphagnicola) har vi påträffat under en gemensam inventering med Naturskyddsföreningen Daga-Gnesta i våtmarkerna kring Marksjön utanför Gnesta. Detta är det hittills enda kända exemplaret i Sörmland, och namnet ”träskfingersvamp” är vårt förslag till Svensk kulturväxtdatabas (SKUD).

Vi vill med dessa glädjande nyheter tacka alla konstnärer, besökare, deltagare, samarbetsparter och vänner för 2019. Vi ser fram emot att ta oss an 2020 tillsammans med er alla!

Bokskorpion

Bokskorpion på Art Lab Gnesta